پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال سیزدهم زمستان 1397 شماره 52 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی اسکافیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتیاق تحصیلی تحلیل عامل تأییدی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 555
۲.

بررسی روابط ساختاری بین باورهای شناختی و نشانه های اختلال وسواس فکری – عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی و همگرایی بین ابعاد نظریه زیستی هفت عاملی کلونینجر و مدل AFECT سرشت عاطفی هیجان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

طراحی بسته آموزشی خانواده محور و تعیین اثربخشی آن بر بهزیستی روان شناختی خانواده های دارای بیمار روانی مزمن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش خانواده محور بیماران روانی مزمن بهزیستی روانشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 147
۶.

اثربخشی تکنیک رهایی ذهن (ای اف تی) بر استرس زنان مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکنیک رهایی ذهن ای اف تی سندروم روده تحریک پذیر استرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 885
۷.

رابطه عوامل بافتی و فردی، اشتیاق تحصیلی با متغیرهای روانشناسی مثبت: الگوی ساختاری اشتیاق تحصیلی نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزندپروی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی والدینی مادرانِ کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی سازی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

نقش ذهن آگاهی، شفقت برخود و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی رضایت زناشویی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذهن آگاهی شفقت برخود تنظیم شناختی هیجان رضایت زناشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 671
۱۰.

تبیین علّی هیجان های مثبت تحصیلی و اجتماعی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

نقش هویت تحصیلی و هیجان های تحصیلی در پیش بینی شایستگی تحصیلی دختران دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی تحصیلی هویت تحصیلی هیجان تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 207
۱۲.

بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشانگان استرس و میزان سرمایه روانشناختی در بیماران مبتلا به سندرم قلب شکسته (ABS)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

الکتروانسفالوگرافی و توجه: مقایسه ریتم قشر مغزی حالت استراحت در ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریتم قشر مغزی Y توجه موج آلفا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 898
۱۴.

نقش واسطه ای تصویربدنی منفی و مکانیسم های دفاعی نوروتیک در رابطه صفات شخصیت و تمایل به جراحی زیبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

تأثیرآموزش خودبخشودگی با رویکرد دینی بر سر زندگی و تحمل ناکامی مادران کودکان دارای ناتوانی های رشدی و ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش خودبخشودگی رویکرد دینی سرزندگی تحمل ناکامی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 893

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶