پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال چهاردهم پاییز 1398 شماره 54/2 ویژه نامه «اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تبریز»

مقالات

۲۷.

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری فراتشخیصی بر شدّت وسواس و بهبود سازگاری شغلی- اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری همبود با دیگر اختلال های هیجانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵