پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم پاییز 1396 شماره 47 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک بر علائم اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

پیش بینی بهزیستی ذهنی و سبک های مقابله با تنیدگی براساس صفات شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 562 تعداد دانلود : 264
۳.

اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه، داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی درمان فراشناختی و درمان راه حل مدار بر رضایت زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

رابطه عاملیت، برنامه ریزی و فرهنگ مدرسه با بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش: تحلیل چندسطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 552
۶.

رابطه علی ساختار توانمندساز با بهزیستی مدرسه با میانجی گری مؤلفه های خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهرستان اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 923
۹.

نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش میزان مشارکت بیماران ام اس در فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

الگوی ساختاری تأثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷