پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال چهاردهم زمستان 1398 شماره 56 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

مقایسه بیماران دختر مبتلا به سندرم ایکس شکننده و دختران عادی در حل مسائل ریاضی نیازمند به روزرسانی اطلاعات و بدون نیاز به به روزرسانی اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 154 تعداد دانلود : 432
۹.

نقش واسطه ای خوددلسوزی در رابطه با تنظیم هیجانی و سازگاری روانی- اجتماعی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 119
۱۰.

مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و ادراک درد در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: پیگیری 2 ماهه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 641 تعداد دانلود : 484
۱۳.

رابطه خلاقیت با نشاط معنوی، میزان محبوبیت والدین، سبک های فرزندپروری و ویژگی های شناختی در دانش آموزان تیزهوش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 526
۱۴.

ارزیابی مدل ارتباطی ذهن آگاهی با شادکامی به واسطه نقش خوددلسوزی، عزت نفس و تنظیم هیجان در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 320

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶