پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال پانزدهم بهار 1399 شماره 57 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر خودتنظیمی و نشانه های اختلالی نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه و پیگیری 60 روزه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۲۴۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱