پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

روانشناسی دانشگاه تبریز سال چهارم تابستان 1388 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تحول حافظه کاری در کودکان 7-5 ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه استرس زندگی دانشجویی (SSI) در دانشجویان دانشگاه تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۹۱
۳.

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی نوروزگرایی، برونگرایی، تکانش ورزی و هیجان خواهی در معتادان دارای رفتارهای پرخطر در مقایسه با معتادان دارای رفتارهای کم خطر و افراد سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی رابطه خود اثرمندی و طرد همسالان در نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱