پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

روانشناسی دانشگاه تبریز سال سوم زمستان 1387 شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه ویژگی های شخصیتی بیماران HIV مثبت معتاد با گروه سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسه ابعاد شخصیت، تیپ c و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به سرطان و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

خلاقیت در کودکان: بررسی مدل علی کنترل ادارک شده، سبک های انگیزشی و خلاقیت(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رتبه بندی و تعیین مهم ترین آسیب های ازدواج در بین زوجین شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی حافظه خود سرگذشتی بیش کلی گرا و تاخیر زمانی در بازیابی خاطرات در افراد افسرده و مضطرب(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه بین ادراک از محیط یادگیری ساختن گرای اجتماعی، سبک های تفکر با رویکرد عمیق به یادگیری و بازنده ها یا پیامدهای یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱