پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال چهاردهم تابستان 1398 شماره 54 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی تطبیقی مؤلفه های طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانه های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

روابط ادراک از محیط کلاس درس، ادراک از محیط خانواده و عملکرد تحصیلی از طریق اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان ششم ابتدایی: الگوی ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 416
۸.

مقایسه اثربخشی آموزش فنون رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر تکانش گری دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 420
۱۰.

تدوین مدل علی تبیین بهزیستی مدرسه بر اساس جهت گیری اهداف پیشرفت و نیازهای اساسی روان شناختی با نقش واسطه ای خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 203
۱۲.

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در بهبود نشانه های اختلال ارگاسم زنان و افزایش دانش و صمیمیت جنسی در زنان مبتلا به اختلال جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 778
۱۴.

هم سنجی اثربخشی رویکردهای تلفیقی هیجان مدار-گاتمن و راهبردی-راه حل محور بر بازیابی صمیمیت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 338

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶