پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

روانشناسی دانشگاه تبریز سال چهارم پاییز 1388 شماره 15 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اهداف پیشرفت دانش آموزان ناشنوا : تحلیل مبتنی بر شخص(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک مبتنی بر الکتروآنسفالوگرافی کمی در مقایسه با درمان داروئی در کاهش علائم اختلال وسواس فکری - عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسه اختلالات شخصیتی در زندانیان وابسته به مواد ، زندانیان غیر وابسته به مواد و آزمودنی های بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسه بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی پارانوئید ، اسکیزوفرنی غیر پارانوئید و افراد سالم در حافظه یادآوری و بازشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 929 تعداد دانلود : 69
۵.

رابطه شدت علائم مشکلات هیجانی و مسایل رفتاری با نحوه ترسیم آدمک در کودکان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه ی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گروهی و مواجهه درمانی در اختلال اضطراب اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی رابطه بین مدت مصرف و ترک در سوگیری توجه نسبت به محرک های وسوسه انگیز مربوط به مواد افیونی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و کیفیت زندگی بیماران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷