پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) سال پنجم پاییز 1389 شماره 19 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه ی حافظه ی بصری و کلامی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه با کودکان سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

نقش کانون کنترل سلامت و گرایش های علیتی در پیش بینی رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به دیابت نوع II(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی مقایسه ای تزریق درون صفاقی اکستازی، کریستال، شیشه و هروئین بر یادگیری اجتنابی منفعل در موش صحرایی نر(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی رابطه ی دینداری و وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانشجویان با رضایت از زندگی : با تعدیل گری مولفه های سلامت روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثربخشی روش های آموزش مستقیم، آموزش شناختی اخلاق، شفاف سازی ارزش ها، و تلفیقی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری و لنگرهای مسیر شغلی با منظرهای عملکرد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 806
۹.

مقایسه ی میزان بینش در بیماران مبتلا به اختلال خلقی در هنگام پذیرش و ترخیص از مرکز روانپزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷