بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1382 شماره 44

مقالات

۱.

پست مدرنیسم، چالشی با بنیادگرایی دنیای مدرن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۱
در این گفت‏وگو به سیر تحولات مدرنیسم و عوامل و شرایط تأثیرگذار در دگرگونی آن اشاره شده و بر این نکته تأکید شده که نمی‏توان با قاطعیت گفت که دوران مدرنیسم به سر آمده و دوره‏ای کاملاً جدید و متمایز آغاز شده است؛ بلکه دوران معاصر به نوعی ادامه مدرنیسم است که می‏توان نام آن را مدرنیته متأخر گذارد. به عقیده آقای کاشی بهترین گزینه برای جای‏گزین کردن محور و مرجعی دیگر به جای خرد، رویکردهای اجتماع‏گرایانه است که می‏تواند به عنوان راه سومی برای گذر از سنت و مدرنیسم مطرح شود.
۲.

چشم انداز خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۹
آنتونی گیدنز طی سال‏های 2001 و 2002 پنج سخنرانی متوالی با عنوان «چشم‏اندازهای جهانی در زمانه گذار» انجام داد که این مقاله ترجمه یکی از آنهاست. وی به تحول چشم‏گیری که در فرآیند جهانی‏سازی در ساختار خانواده پدید آمده و می‏آید اشاره می‏کند و به دو موضع متفاوت لیبرال و راست‏گرا در برابر این تحولات چشم‏گیر اشاره می‏کند و در انتها دیدگاه خود را که سعی می‏کند کمی متفاوت با دیدگاه لیبرال باشد، بیان می‏دارد.
۳.

جنبش نرم افزاری، نیاز امروز جامعه ما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶
آقای ابوطالبی ضمن اشاره‏ای به فاصله میان کشورهای شمال و جنوب در امر تحقیقات، به ضرورت توجه به رشد علمی و اولویت دادن به امر تحقیق در توسعه کشور می‏پردازند. به نظر ایشان در جمهوری اسلامی، گفتمان ترقی در هر دوره‏ای، از وجهی مورد توجه قرار گرفته است. اینک، برای حل مشکلات جمهوری اسلامی چاره‏ای جز روی آوردن به جنبش نرم‏افزاری، به عنوان وجه اصلی گفتمان ترقی وجود ندارد.
۴.

جنبش نرم افزاری و چیستی علم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴
اسلامی بودنِ یک علم یا معرفت را تنها از طریق روش‏شناسی مناسب و منطق استناد به وحی می‏توان دریافت. ازاین‏رو، حتی دانش‏های حسی و کاربردی نیز از دایره حجیت خارج نیست و علوم دینی همه عرصه‏های معرفتی بشر را می‏پوشاند. برای دست‏یابی به علوم کاربردی، نخست باید «فلسفه‏شدن» تولید شود تا بر آن اساس، منطق مناسب، مدل و معادله‏های اسلامی تولید گردد.
۵.

روشن فکری دینی و مردم سالاری دینی

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۹
آقای علوی‏تبار ضمن دفاع از کارنامه «روشن‏فکری دینی»، به تعریف آن و نیز تعریف «مردم‏سالاری دینی» می‏پردازد. وی استدلال مخالفان سازگاری «روشن‏فکری دینی» را رد می‏کند و معتقد است در جامعه ایران نمی‏توان از مردم‏سالاری بدون قید دین دفاع کرد.
۶.

نگاهی به تعارضات کنوانسیون موسوم به محو تبعیض علیه زنان با اسلام و حقوق بشر

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴
نویسنده با مقایسه موادی از کنوانسیون با اعلامیه حقوق‏بشر، احکام اسلامی کنوانسیون را متعارض با قوانین حقوق‏بشر و احکام اسلامی دانسته است. علاوه بر این، ادعای نویسنده این است که کنوانسیون، پارادوکسیکال است و دچار تناقضاتی درونی می‏باشد.
۷.

فقط یک راه وجود دارد: اتحاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴
امّت و جامعه اسلامی بر مبنای اصول و آیین جهان شمول اسلامی است. امروزه سیستم ملت ـ دولت ــ چنان که انتظار می‏رفت ــ دیگر ضامن آرامش اجتماعی و حافظ اقتصاد ملی نیست و نظام سرمایه‏داری جهانی از این محدوده فراتر رفته است. نهضت‏های اسلامی باید یک سیستم آلترناتیو سیاسی و اقتصادی جهانی ایجاد کنند.
۸.

اندیشه برای کارآمدی، جای گزین «اندیشه برای اندیشه»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۵
امنیت ملی به سطح قدرت یک کشور ارتباط دارد و تأمین این قدرت از طریق تدوین استراتژی ملی، و به تبع آن، هماهنگ‏شدن کانون‏های قدرت در جهت منافع ملی ممکن می‏شود. متأسفانه اندیشه‏ها در کشورها جنبه ایدئالیستی و انتزاعی دارد و به کارآمدی و کارآیی آن توجه لازم نمی‏شود.
۹.

جهان متکثر در حوزه علمیه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷
اسلام به طور کامل با حقوق‏بشر هم‏خوانی دارد و اگر احیانا تعارضی دیده می‏شود، بایستی در قرائت از اسلام و یا برداشت از حقوق‏بشر شک کرد. ما با نگاه آکادمیک و بدون هرگونه پیش‏فرضی به این موضوع می‏نگریم. در حوزه علمیه، در نگاه به قرآن، نبوت، خاتمیت، اسلام و مقتضیات زمان و مسائل دیگر، نظام‏های فکری نوینی در حال شکل‏گیری است.
۱۰.

اسلام و جهانی شدن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۰
نویسنده پس از بیان ویژگی‏ها، مؤلفه‏ها و اقتضائات جهانی‏شدن واقعی، جهانی‏شدن مصطلح را تبیین کرده است؛ آن‏گاه پیامدهای جهانی‏شدن را در قالب تهدیدها و فرصت‏ها برشمرده است. با بررسی وضع کنونی جهان، نشان داده است که آمادگی‏های لازم برای جهانی‏شدن واقعی بیشتر فراهم است تا جهانی‏شدن مصطلح، و لازم است که با سیر جهانی‏شدن مصطلح که به جهان‏گیر شدن نظام سرمایه‏داری می‏انجامد، مقابله گردد. سرانجام با استناد به برخی آیات قرآنی به دنبال نشان دادن توانایی‏های لازم دین اسلام برای جهانی‏شدن واقعی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲