مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر بهروز زارعی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۰۰۸-۹۰۰۷
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: دکتر منصور خاکسار
مدیر داخلی: دکتر هیرش سلطان پناه
مدیر اجرایی: مدیر تولید محتوا: دکتر سید رضا ابراهیمی
هیئت تحریریه: دکتر عیسی نخعی کمال آبادی، دکتر کامران جمالی فیروزآبادی، دکتر محمد رضا لطفی، دکتر حیدر امیران
آدرس: سنندج، شهرک سعدی، خیایان امیر کبیر، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ساختمان شماره1، طبقه اول ،دفتر مجله، اتاق 25
تلفن: ۰۸۷۳۳۶۲۶۶۴۷
وب سایت: http://imj.iausdj.ac.ir/
پست الکترونیکی: industrialmanagement2016@gmail.com
کد پستی: ۶۶۱۷۹۸۷۸۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱