پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) سال پنجم پاییز 1389 شماره 19

مقالات

۱.

مقایسه ی حافظه ی بصری و کلامی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه با کودکان سالم

۲.

نقش کانون کنترل سلامت و گرایش های علیتی در پیش بینی رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به دیابت نوع II

۳.

بررسی مقایسه ای تزریق درون صفاقی اکستازی، کریستال، شیشه و هروئین بر یادگیری اجتنابی منفعل در موش صحرایی نر

۴.

بررسی رابطه ی دینداری و وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانشجویان با رضایت از زندگی : با تعدیل گری مولفه های سلامت روانی

۵.

اثربخشی روش های آموزش مستقیم، آموزش شناختی اخلاق، شفاف سازی ارزش ها، و تلفیقی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان

۹.

مقایسه ی میزان بینش در بیماران مبتلا به اختلال خلقی در هنگام پذیرش و ترخیص از مرکز روانپزشکی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹