آموزش مهندسی ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

آموزش مهندسی ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۶۷۶-۴۸۸۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر عباس بازرگان هرندی
مدیر مسئول: دکتر محمود یعقوبی
p-issn: ۱۶۰۷-۲۳۱۶
صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر محمود یعقوبی
مدیر داخلی: دکترمیترا ملائی پروری
مدیر اجرایی: کارشناس وبگاه: آتنا فرخ
هیئت تحریریه: دکتر خدایار ابیلی، دکترمحمدرضا اسلامی، دکترمهدی بهادری ن‍ژاد، دکترجعفر توفیقی، دکترپرویز جبه دار مارالانی، دکترجلال حجازی، دکترمحمد حسین حلیمی، دکتررضوان حکیم زاده، دکترپرویز دوامی، دکتررهبر رحیمی، دکترسعید سهراب پور، دکترمهدی سهرابی، دکترابراهیم شیرانی، دکترحسن ظهور، دکترجواد فیض، دکتر محمود یعقوبی *** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر گودرز احمدی، دکتر محمد شاهیده پور، دکتر علی منصوری
آدرس: تهران ـ بزرگراه حقانی غرب به شرق ـ خروجی فرهنگستانها و کتابخانه ملی ـ فرهنگستان علوم ـ طبقه اول ـ گروه علوم مهندسی-دفتر فصلنامه آموزش مهندسی ایران
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۰۴۳۳
وب سایت: https://ijee.ias.ac.ir/
پست الکترونیکی: ijee78@ias.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۶۵۶۲۱۶
کد پستی: ۱۵۳۷۶۳۳۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹