پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال یازدهم تابستان 1395 شماره 42

مقالات

۱.

هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیرحادثه ساز

۵.

نقش تمایل به بخشش، قدردانی، امید و بهزیستی ذهنی در رضایت از زندگی

۶.

تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی مساله-مدارانه و خودنظارتی بر دانش فراشناختی و عزت نفس دانش آموزان مبتلا به مشکلات خواندن

۷.

بررسی روابط علّی - ساختاری بین شخصیت اسکیزوتایپی و نشانه های اختلال وسواسی - اجباری: نقش میانجی آمیختگی فکر - عمل

۸.

مقایسه متغیرهای روانشناختی فاجعه آمیز کردن، ترس از حرکت و شدت درد با توجه به انواع سبک های دلبستگی در بیماران دارای دردهای مزمن عضلانی- اسکلتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹