بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1381 شماره 34

مقالات

۱.

صدای مردم صدای خداست

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷
به نظر نویسنده، مردم‏سالاری دینی راه به جایی نمی‏برد و چاره‏ای جز تن دادن به اصول دموکراسی وجود ندارد. وی معتقد است تنها راه جمع میان مردم‏سالاری و دین این است که بگوییم صدای مردم، صدای خداست، و هر چه مردم در امر حکومت خواستند، همان خواست خداست.
۳.

خاستگاه و مبانی سکولاریسم

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸۸
به نظر آقای ثقفی سکولاریسم تعریفی سیاسی دارد و با دموکراسی پیوندی وثیق می‏یابد. سکولاریسم در حد یک مکتب نیست؛ بلکه روشی در حوزه سیاست است. سکولاریسم در ایران از جنبش مشروطه آغاز می‏شود و در حال حاضر سه گرایش سیاسی سکولار در کشور وجود دارد.
۴.

ارزیابی نیروهای ملی - مذهبی در بستر تحولات اجتماعی

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۵
این گفت‏وگو با اشاره به تاریخچه شکل‏گیری نیروهای ملی ـ مذهبی آغاز می‏شود و به مرام سیاسی و خط مشی فکری آنان ختم می‏شود. وی جریان ملی ـ مذهبی را یکی از شاخه‏های نوگرایی می‏شمارد و پایه‏گذار آن را مرحوم مدرس می‏داند و با تفکیک میان جریان ملی ـ مذهبی از جریان روشن‏فکری دینی معتقد است که روشن‏فکران دینی به دنبال عقل آزاد و نفی هر گونه ایدئولوژی هستند؛ حال آنکه ملی ـ مذهبی‏ها به دنبال بومی کردن مدرنیته و مؤلفه‏های آن در ایران‏اند. در این گفت‏وگو جریان دوم خرداد از این زاویه مورد نقادی قرار گرفته است.
۵.

آزادی و بردگی

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۵
این گفت‏وگو به مناسبت چاپ دو کتاب درباره صورت گرفته است. آقای غنی‏نژاد نظریه هایک را درباره آزادی می‏پسندد و به پیروی از او، معتقد است آزادی با سنت در تعارض نیست، بلکه نیازمند آن است. آزادی مورد نظر هایک تنها دارای وجه سلبی و به معنای نفی اعمال زور از ناحیه دیگران است. به نظر هایک، و نیز آقای غنی‏نژاد، اگر ایجاد فاصله زیاد طبقاتی در سایه آزادی، به رفاه عمومی بینجامد مانعی ندارد و مفهوم عدالت ربطی به وضعیت ندارد بلکه به رفتار مربوط است.
۶.

روشن فکری دینی، سنت و مدرنیته

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷۳
در ادبیات سیاسی غرب، بنیادگرایان همان سنت‏گرایان‏اند؛ اما در میان مسلمانان بنیادگرایان به دو گروه سنت‏گرایان و نوگرایان تقسیم می‏شوند. از نظر نوگرایان دینی مؤلفه‏های أصلی مدرنیته همچون عقلانیت، علم‏گرایی، مردم‏سالاری، سودمندی اجتماعی و... هیچ‏کدام با اسلام ناسازگار نیست. تعارض کنونی سنت‏گرایان و جوامع مسلمان با مدرنیته ریشه در عملکرد ناشایست غرب در قبال مسلمانان و پیامدهای منفی فرهنگ غرب دارد.
۷.

مشارکت در حفظ محیط زیست

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲۳
در نظر آقای اکرمی، محیط زیست زمین به‏شدت به خطر افتاده و همه انسان‏ها با هر مبنای فلسفی و فکری باید در فکر حفاظت از آن باشند. این امر ممکن نمی‏شود مگر با مشارکت همگانی و احساس هم‏بستگی انسانی فراملیتی و پدیدآمدن جهانی واحد. تنها در سایه نظام جهانی واحد است که تنازع بر سر ربودن هرچه بیشتر امکانات حیات پایان می‏پذیرد.
۸.

روش حل اختلاف

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۰
در این گفت‏وگو آقای سریع‏القلم از منظر توسعه، روند تعمیم‏سازی و تصمیم‏گیری در جمهوری اسلامی را بررسی می‏کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲