تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی زمستان 1382 شماره 20

مقالات

۱.

تحول فرا حافظه و رفتار حافظه در کودکان و نوجوانان

۲.

اثر تازگی در حافظه بیماران دارای ضایعات مغزی و افراد بهنجار سالمند و جوان

۳.

مقایسه راهکارهای مقابله ای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی I

۶.

تأثیر سبک های گرفتن قلم بر میزان خوانایی، دقت و سرعت نوشتاری دانش آموزان ابتدایی

۷.

ارتباط الگوی مصرف مواد با ابتلا به اختلال بیش فعالی - کم توجهی در نوجوانان پسر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶