پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مادران با سرمایه روانشناختی و خلاقیت فرزندان

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰