پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال یازدهم زمستان 1395 شماره 44

مقالات

۱.

نقش ویژگی های شخصیتی و طرحواره های هیجانی در اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دوره اول مقطع متوسطه

۳.

مدل ساختاری پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی بر اساس عوامل خانوادگی، زمینه ای و آموزشگاهی در مطالعات تیمز 2007

۴.

بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر روی افسردگی و بهزیستی معنوی دختران نابینای شهرکرد

۶.

نقش ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی بر استرس و رضایت شغلی: سهم خودکارآمدی شغلی

۷.

نقش احساس تنهایی ادراک شده و اضطراب اجتماعی در اعتیاد به فیس بوک

۱۰.

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اختلال اضطراب اجتماعی

۱۱.

نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی، باورهای مذهبی، علاقه اجتماعی و سلامت روان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹