روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی سال سوم تابستان 1388 شماره 2 (پیاپی 10)

مقالات

۱.

نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج های جوان: مطالعه های طولی

۲.

مقایسه قضاوت اخلاقی و رشد اجتماعی دانش آموزان دبستان های غیر انتفاعی تحت تعلیم آموزش قرآن به شیوه حفظ با معانی با غیر انتفاعی عادی

۵.

مقایسه کیفیت رابطه والد – فرزند در دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت

۷.

رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴