روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی

روانشناسی کاربردی سال دوم بهار و تابستان 1387 شماره 2 و 3 (پیاپی 7)

مقالات

۱.

رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان

۲.

مقایسه سطوح نمادهای پارانویا، پرخاشگری ،قدرت طلبی و نیاز به امنیت در نقاشی پسران 13 تا 15 ساله بزهکار و غیر بزهکار با آزمون ترسیم خانواده

۳.

رابطه بین سبک های دفاعی ، ظهور مقاومت و انتقال در رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

۵.

مقایسه رابطه راهبردهای تنظیم شناختی عاطفی با علائم افسردگی در نوجوانان مراجعه کننده به مراکزدرمانی (روانپزشکی) و دیگر نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 196
۶.

رابطه بین ویژگی های الگوی پنج عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه ای و وظیفه ای مدیران مدارس راهنمایی

۷.

تاثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در سلامت عمومی معلمان

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵