روانشناسی کاربردی - علمی-پژوهشی

روانشناسی کاربردی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ مهر ۱۳۸۹
مدیر مسئول: محمود حیدری
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: وحید نجاتی
مدیر داخلی: عباس ذبیح زاده
مدیر اجرایی: مونا نظری
هیئت تحریریه: بهمن بلوچ، حمیدرضا پوراعتماد، عصمت دانش، سید حسین سلیمی، مسعود شریفی، شهریار شهیدی، ولی الله فرزاد، محمدعلی گودرزی، حسین لطف آبادی، محمدعلی مظاهری تهرانی، حمید طاهر نشاط دوست
آدرس: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، طبقه منفی 1، آزمایشگاه، اتاق 7، دفتر مجلات، فصلنامه روان­شناسی کاربردی
تلفن: ۰۲۱۲۹۹۰۵۳۴۰
وب سایت: http://apsy.sbu.ac.ir/
پست الکترونیکی: Apsy@sbu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵