پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) سال پنجم بهار 1389 شماره 17

مقالات

۱.

پیش بینی جهت گیری انگیزش هدف چیرگی : نقش عوامل مربوط به ادراک از ساختار کلاس درس

۳.

مقایسه ی ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی

۵.

نقش آمادگی برای یادگیری خود - رهبر و نگرش تفکر انتقادی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز

۷.

عملکرد حافظه ی شرح حال (اختصاصی بودن جنبه های معنایی و رویدادی) در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

۹.

تاثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر مدیریت استرس و علایم حیاتی (فشار خون پایین و فشار خون بالا) در بیماران قلبی تحت عمل جراحی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹