بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1382 شماره 37

مقالات

۱.

آزادی بیان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۵
آقاى سروش با نگاهى به ماجراى آقاى آقاجرى، به مسئله آزادى بیان و دلایل موافقان و مخالفان آن پرداخته است. این بحث که در قالب سخنرانى در آمریکا ارائه شده است، نگاهى گذرا نیز به وضعیت آزادى در جوامع لیبرال و مدعى آزادى دارد و ازاین‏رو جامعیت بیشترى در دیدگاه‏هاى عرضه شده نسبت به گذشته دیده مى‏شود.
۲.

تمدن غرب، قربانی بی خدایی

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵
گفت‏وگوى حاضر در مورد فراخوان مقام معظم رهبرى در خصوص جنبش تولید نرم‏افزار علمى و دینى انجام شده است. آقاى باوند معتقد است که غرب به نسبیت کامل رسیده است و مشکل غرب، از دست دادن ارزش‏هاى مطلق است و باید بر فلسفه قانون اساسى جمهورى اسلامى، یعنى حضور خداوند در همه عرصه‏هاى فردى و اجتماعى، تأمل و تفکر کرد. در جنبش نرم‏افزارى باید برخى موانع و سوءتفاهمات در مورد تعریف جمهورى اسلامى را از بین برد.
۳.

اختناق سپید، نقد و نوآوری و گفتمان مجدد

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳
در این گفت‏وگو نهضت علمى داراى دو ویژگى «نقد» و «نوآورى» معرفى شده است. همچنین با نگاهى تاریخى به نهضت‏هاى علمى صد ساله اخیر و آفات آنها، اختناق سپید به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه جریان مجدد، به عنوان حامل جنبش علمى جدید، معرفى گردیده است.
۴.

آزادی عقیده و مذهب در اسلام

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۹
از دیدگاه نگارنده مقاله آزادى عقیده و مذهب حُسن و مطلوبیت عقلى دارد و نزد عقلا امرى پسندیده است. قرآن کریم نیز ضمن معرفى دین و عقیده صحیح، گوناگونى عقاید و مذاهب را به رسمیت شناخته و مردم را در انتخاب دین آزاد گذاشته است و هیچ مجازات دنیوى بر اختیار دین وعقیده باطل تعیین نکرده است؛ گرچه منکران حق را به عذاب اخروى وعده داده است.
۵.

مردم سالاری دینی یا مردم سالاری دین داران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷
به نظر آقاى درویش مردم‏سالارى دینى دچار ابهام است. مردم‏سالارى الزاماتى دارد و یکى از این الزامات جدایى دین از دولت است. هیچ‏کس جز خدا بر مردم ولایت ندارد.
۶.

استبداد روشن فکری

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶
به نظر آقاى پیمان نقد جریان روشن‏فکرى ضرورى است و موجب پیشرفت آن مى‏شود. از نظر ایشان جریان روشن‏فکرى از نقد گریزان است؛ زیرا تولید اندیشه ندارد و در عمل نیز نمى‏تواند به آنچه مى‏گوید پاى‏بند باشد و سخت خودمحور است و براى کسب قدرت تلاش مى‏کند.
۷.

حقوق بشر؛ جهان شمولی یا نسبیت دینی- فرهنگی؟

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶
نویسنده در این مقاله، با برشمردن مبانى فلسفى حقوق بشر غربى و مقایسه آن با مبانى حقوق بشر از منظر اسلام، تلاش مى‏کند مطلق یا نسبى بودن این حقوق را بررسى کند. ایشان انسان‏مدارى، عقل‏محورى، نسبیت و عدم ثبات را از ویژگى‏هاى حقوق بشر غربى، و خداباورى، وحى محورى و ثبات را از ویژگى‏هاى حقوق بشر اسلامى مى‏داند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲