پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1385 شماره 38 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اخلاق بازرگانی (و کسب و کار) از منظر اقتصاد و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی خلاق بازرگانی اخلاق اسلامی اخلاق کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۸
بخش کسب و کار و بازرگانی در اقتصاد اسلامی ، همانند بازرگانی در دیگر شعبات و قرائتهای اقتصاد متعارف از ملاحظات و ملازمات اخلاقی بخصوصی برخوردار می باشد . در این مقاله نشان داده می شود که التزام به اخلاق در امور کسب و کار از منظر اسلامی ، در راستای تقویت کارایی می باشد . این مقاله درصدد است به ابعاد اساسی اخلاق بازرگانی (و کسب و کار) در پارادایم اقتصاد اسلامی اشاره کند . بخش اول به مقدمه و ملاحظات عمومی موضوع می پردازد . بخش دوم به پیوند اخلاق و اقتصاد و شاخصه های اصلی اخلاق کسب و کار می پردازد ...
۲.

ارزیابی اثرات پیوستن ایران به موافقتنامه بانکوک بر صادرات غیرنفتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موافقت نامه تجارت ترجیحی واردات بانکوک صادرات غیر نفتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷
موافقتنامه بانکوک اساس یک موافقتنامه تجارت ترجیحی است و اعلام آمادگی ج . ا. ایران برای پیوستن به این موافقتنامه ، ضرورت ارزیابی آثار این الحاق را بوجود آورده است . براساس تعهدات ایجاد شده در موافقتنامه مذکور برای اعضاء ، هر عضو جدید بایستی فهرست اقلامی که می تواند مشمول اعطاء ترجیحات تعرفه ای به سایر اعضاء گردد را مشخص نماید . در این مقاله ابتدا اقلام صادرات غیر نفتی کشور به اعضاء که می تواند از امتیازات تعرفه ای بهره مند گردد (با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده) شناسایی ریا، و سپس با استفاده از مدل داده های پانل (Panel Deta) در دوره 82-1376 کششهای قیمتی ، درآمدی و جانشینی واردات بانکوک از ایران و نیز اقلام وارداتی در سرفصلهای منتخب برآورد گردیده ، و ...
۳.

بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر بین‌المللی شدن بنگاه‌های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن تجارت الکترونیکی بلوغ جهانی شدن بلوغ تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۷
بررسی ارتباط بین تجارت الکترونیکی و جهانی شدن یکی از مقوله های مهم حوزه مدیریت و اقتصاد می باشد و در این زمینه مطالعات زیادی در سطح دنیا انجام گرفته است و مدلهای مختلفی نیز جهت بررسی ارتباط بین جهانی شدن و تجارت الکترونیک ارائه شده است . ولی تاکنون پژوهشی در مورد نقش نجارت الکترونیک بر جهانی شدن بنگاه ها در ایران انجام نشده است . از این رو ، این مقاله بر آن است تا رابطه میان تجارت الکترونیک و جهانی شدن را مورد مطالعه قرار دهد . به علت ماهیت و شرایط خاص اقتصادی - اجتماعی ایران و عدم بلوغ کافی تجارت الکترونیک در کشور به نظر می رسد نمی توان الگو و یا مدل خاصی را به عنوان رویکرد اصلی انتخاب نمود ...
۴.

بررسی رابطه بین تنوع محصولات با ریسک و بازدهی سهام شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنوع کل تنوع مرتبط تنوع غیرمرتبط بازدهی ریسک کل ریسک سیستماتیک آنتروپی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۳
در تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه تنوع سازمانی ، هنوز محققان به نتیجه مشخص و ثابتی درباره ارتباط بین تنوع با سایر متغیرهای سازمانی نظیر عملکرد ، سودآوری ، ... دست نیافته اند و بسته به جامعه ها و نمونه های آماری ، نتایج مختلفی حاصل گردیده است . هدف از این تحقیق این است که اولا با مطالعه مدلهای مختلف اندازه گیری تنوع سازمانی ، مدلی مناسب را برای اندازه گیری تنوع محصولات شرکتها انتخاب کرده و ثانیا به بررسی رابطه موجود بین تنوع شرکتها با بازدهی و ریسک آنها بپردازد ...
۵.

بهبود زنجیره تامین شرکت ایساکو با استفاده از مدل موجودی و توزیع غیر متمرکز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تامین مدل موجودی اثر Bull whip توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۶
مدیریت زنجیره تامین یکی از مباحث جدید در نظام های مدیریت نوین است که توسط بسیاری از صاحبنظران حتی با نظامهای لجستیک و پشتیبانی در مجتمع های بزرگ صنعتی و تولیدی مترادف تلقی می شود . لیکن با طرح نظریه های جدید در ارتباط با رضایت مشتریان ، تولید براساس درخواستها و نیازهای مشتریان و مسائل رقابتی در بازار از یک سو و سودآوری برای تولیدکنندگان اصلی همانند شرکتهای بزرگ خودروسازی ، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که از نظر فیزیکی و جغرافیایی گستردگی پیچیده ای دارند ، از سوی دیگر و همچنین تاثیر و گسترش نفوذ تکنولوژیهای اطلاعاتی (IT) و ارتباطی و نوع همبستگیهایی که بین تامین کنندگان و تولیدکنندگان بزرگ را در بر می گیرد ، این بحث به بحثی جامع تبدیل شده است ...
۶.

پیش‌بینی تقاضای سیمان طی دوره 90ـ1382(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران مصرف سیمان شبیه سازی تصادفی الگوی شرطی و غیر شرطی VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۸۳۹
در ان مطالعه مصرف سیمان داخلی برای دوره 90-1382 با استفاده از شبیه سازیهای تصادفی و فاکتور جمع بصورت شرطی و غیر شرطی پیش بینی می شود . برای این منظور عملکرد پیش بینی انواع الگوهای فرم ساختاری و خلاصه شده را براساس معیارهای خطای پیش بینی و آماره های تشخیص با یکدیگر مقایسه نموده و الگوی مناسب را در میان هر یک از دو گروه الگوهای شرطی و غیر شرطی انتخاب می کنیم . نتایج حاصله حکایت از آن دارد که الگوهای فرم خلاصه شده VAR با اعمال محدودیتهای هم انباشتگی شامل متغیرهای مصرف سیمان ، تولید ناخالص داخلی ، ارزش افزوده بخش ساختمان و قیمت نسبی سیمان از عملکرد پیش بینی مناسبتری نسبت به سایر الگوهای برخوردار است ...
۷.

تحلیل اثر افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر بخش‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم فرآورده های نفتی جدول داده - ستانده افزایش قیمتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۹ تعداد دانلود : ۸۸۳
در این مقاله سعی شده است که با استفاده از تکنیک جدول داده - ستانده اثر افزایش صددرصد در قیمت فرآورده های نفتی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود . طبق محاسبات صورت گرفته ، افزایش قیمت تولید ناشی از افزایش قیمت فرآورده های نفتی در کل اقتصاد 49/4 درصد و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار 37/5 درصد خواهد بود و بخشهای حمل و نقل ، آب و برق و گاز و خدمات کسب کار به ترتیب با 16 درصد ، 3/8 و 8/5 درصد بیشترین تاثیرپذیری میزان تورم را داشته اند ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸