پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1388 شماره 52 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی موانع و ارایه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۸۵۰
۳.

مسیر تعالی عملکرد زنجیره عرضه: رهیافتی نوآورانه در جهت نیل به مدیریت زنجیره عرضه جامع ( مطالعه موردی زنجیره عرضه شرکت شهروند)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸