پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1386 شماره 43 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

بررسی تاثیر الگوی زنجیره تامین بر بهبود کیفیت ارایه خدمات به مشتریان و تدوین مولفه های اصلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

سنجش توان رقابتی محصولات مجتمع پتروشیمی تبریز در راستای الحاق به WTO(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸