پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی تابستان 1378 شماره 11 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی امکان مبادلات محصولات منتخب کشاورزی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تجزیه و تحلیل میزان مشتری محور بودن فروشگاه زنجیره ای رفاه اصفهان و ارایه راه حلهای کاربردی جهت ارتقای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸