پژوهشنامه بازرگانی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه بازرگانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۶ بهمن ۱۳۷۸
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر محمدرضا رفعتی
مدیر مسئول: دکتر مرجان فقیه نصیری
ناشر: وزارت صنعت، معدن و تجارت
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر مهدی تقوی
مدیر داخلی: مریم عزیزی
هیئت تحریریه: حمید ابریشمی، زهرا افشاری، احمد تشکینی، تیمور رحمانی، حسن سبحانی، بهروز کریمی، محسن صادقی، علی عرب‌مازار
تلفن: ۰۲۱۶۶۹۳۴۶۴۵
وب سایت: http://pajooheshnameh.itsr.ir/
پست الکترونیکی: pajooheshnameh@itsr.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳