پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1388 شماره 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۷.

تدوین استراتژی زنجیره تامین صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل پویایی سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸