پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هفده پاییز 1392 شماره 68 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تعیین و رتبه بندی فهرست محصولات خاص کشاورزی ایران در چارچوب مذاکرات دور دوحه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

برندسازی یکپارچه با رویکرد جهانی شدن بازار با استفاده از تئوری مفهوم سازی بنیادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۷۱۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸