پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال شانزدهم زمستان 1390 شماره 61 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی ارتباط بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک الگوی ترکیبی (Panel Data)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل های رشد(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ارائه مدل پویایی سیستم برای ارزیابی تاثیر ابزارهای ارتباط با مشتری بر سودآوری شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
۵.

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی یک شرکت صنایع غذایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۵۸۵
۶.

استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی در مدل کارت امتیازی متوازن برای بهبود عملکرد صنایع فولادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
۸.

عدم اجرای تعهد مستند به عمل متعهدله و اثر آن بر مسئولیت قراردادی متعهد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا - وین 1980 - و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۰۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰