پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هفده تابستان 1392 شماره 67 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر کاهش یارانه برق بر شاخص های کلان تاثیرگذار در تولید بخشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت نامه های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش های اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

محاسبه اثر افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنعت خودروسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تاثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب G77 به ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تحلیل رابطه آزادسازی تجاری و اشتغال زنان در ایران مطالعه موردی کارگاه های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸