پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هفده بهار 1392 شماره 66 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدیریت ریسک بازار لحظه ای با وجود تخفیف در خرید(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای مسیریابی ناوگان وسایل حمل و نقل همراه با تقسیم تقاضا و محدودیت دسترسی به وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۱۹
۵.

بررسی نقش و شناسایی عوامل موثر در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره سرد برای سازمان های رقابتی با رویکرد تحلیل عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸