پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هجده بهار 1393 شماره 70 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تعارض میان رویه های حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری ثابت خصوصی واقعی در بخش صنعت اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

آزمون همگرایی درآمدی در بین کشورهای عضو گروه دی هشت بر اساس رهیافت ریشه واحد در ساختار غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۶۸۵
۷.

مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸