مطالب مرتبط با کلید واژه

موافقت نامه تجارت ترجیحی


۱.

ارزیابی اثرات پیوستن ایران به موافقتنامه بانکوک بر صادرات غیرنفتی کشور

کلید واژه ها: موافقت نامه تجارت ترجیحی واردات بانکوک صادرات غیر نفتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳
موافقتنامه بانکوک اساس یک موافقتنامه تجارت ترجیحی است و اعلام آمادگی ج . ا. ایران برای پیوستن به این موافقتنامه ، ضرورت ارزیابی آثار این الحاق را بوجود آورده است . براساس تعهدات ایجاد شده در موافقتنامه مذکور برای اعضاء ، هر عضو جدید بایستی فهرست اقلامی که می تواند مشمول اعطاء ترجیحات تعرفه ای به سایر اعضاء گردد را مشخص نماید . در این مقاله ابتدا اقلام صادرات غیر نفتی کشور به اعضاء که می تواند از امتیازات تعرفه ای بهره مند گردد (با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده) شناسایی ریا، و سپس با استفاده از مدل داده های پانل (Panel Deta) در دوره 82-1376 کششهای قیمتی ، درآمدی و جانشینی واردات بانکوک از ایران و نیز اقلام وارداتی در سرفصلهای منتخب برآورد گردیده ، و ...
۲.

بررسی آثار رفاهی کاهش موانع تعرفه ‌ای ایران در تجارت با گروه D8

کلید واژه ها: موافقت نامه تجارت ترجیحی ایجاد تجارت انحراف تجارت گروه D8 آثار رفاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳
در این مقاله آثار اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی D8 بر جریانات تجاری و رفاه ایران تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای و در قالب یک مدل تعادل جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در سطح کدهای کالایی دو و شش رقمی بر اساس طبقه بندی HS و همچنین به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و مواد خام صورت پذیرفته است. نتایج حاکی است که ایجاد موافقت نامه باعث افزایش صادرات و واردات ایران در تجارت با کشورهای مذکور شده و آثار رفاهی برای ایران به دنبال خواهد داشت. در ادامه به منظور منتفع شدن ایران از حضور در این گروه بندی در بلندمدت و جلوگیری از کسری مستمر تراز تجاری غیرنفتی با آن کشورها، توصیه هایی به ویژه در زمینه مذاکرات تعرفه ای ارائه شده است.
۳.

عوامل موثر بر صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۹
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از مدل جاذبه و با رهیافت داده های پانلی طی دوره زمانی 2016 - 2007 است. نتایج حاصل از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد؛ متغیرهای اندازه تولید ناخالص داخلی، تشابهات اقتصادی، تفاوت بین درآمد صادرکننده و واردکننده و نرخ واقعی ارز بر افزایش صادرات ایران موثر بوده و برقراری موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان 43 درصد موجب افزایش صادرات ایران می شود. تقویت زیرساخت های حمل و نقل و تجارت دریایی در سواحل شمالی کشور، تقویت زیرساخت های جاده ای و تکمیل اتصال ریلی از مرز جلفا به مکری ارمنستان و استفاده از پول های ملی در تجارت فیمابین با توجه به شرایط کنونی کشور پیشنهاد می شود.