پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم پاییز 1396 شماره 47

مقالات

۱.

اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک بر علائم اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه موردی

۳.

اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه، داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
۴.

اثربخشی درمان فراشناختی و درمان راه حل مدار بر رضایت زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی

۵.

رابطه عاملیت، برنامه ریزی و فرهنگ مدرسه با بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش: تحلیل چندسطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۹۹۵
۶.

رابطه علی ساختار توانمندساز با بهزیستی مدرسه با میانجی گری مؤلفه های خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهرستان اهواز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
۹.

نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه

۱۰.

اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش میزان مشارکت بیماران ام اس در فعالیت های ورزشی

۱۱.

الگوی ساختاری تأثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹