مقالات

۲.

گسترش اینترنت در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 711 تعداد دانلود : 550
بحث ورود جمهوری اسلامی ایران به شبکه جهانی اینترنت و به آستانه جامعه اطلاعاتی مورد توجه بسیاری از دولتمردان, سازمانها و وزارتخانه ها بوده و هست. اما آیا ما آمادگی و توان مواجهه با واقعیت اینترنت را داریم؟ اینترنت به عنوان یک فنآوری, در فرایند تحول اجتماعی و توسعه نقش تسهیل کننده – و نه تعیین کننده – دارد. فقدان زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی باعث میشود نتوانیم آن طور که باید و شاید از اینترنت بهرهبرداری کنیم. بهره گیری مناسب از اینترنت مستلزم گذر از مراحلی است. بحث تهاجم فرهنگی و رزم سیبرنتیکی و خلأهای قانونی نیز به نوبة خود قابل تعمق هستند. گسترش توان بهره گیری از اینترنت مستلزم سیاستگذاری و سرمایه گذاری بنیادین دولت است.
۳.

پایگاه اطلاعاتی فهرست مندرجات جاری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 970
“پایگاه اطلاعاتی فهرست مندرجات جاری“ یکی از فعالیتهای آگاهی رسانی جاری است که توسط مرکز اطلاعرسانی وخدمات علمی جهاد و براساس اطلاعات صفحه فهرست مندرجات بیش از 500 عنوان نشریه ادواری هسته در زمینه‌های کشاورزی, دامپروری, جنگل و مرتع, آب و خاک و آبخیزداری, مهندسی, زیستشناسی و... انجام میگردد. اطلاعات موجود در صفحه مندرجات هر نشریه پویش (Scan) میشود و با استفاده از سیستم تشخیص نوری کاراکترها (OCR) پردازش میگردد. محصول آماده علاوه بر کپی بر روی دیسکت, از طریق شبکه بی بی اس نیز در اختیار 70 مرکز آموزشی و تحقیقاتی تحت پوشش در سراسر کشور قرار میگیرد. در آغاز برای تهیه این محصول به روش دستی عمل میشد, که مشکلات و نارساییهایی به همراه داشت, از این رو سیستم الکترونیکی OCR جایگزین روش قبلی شد که مزایای قابل توجهی دارد.
۴.

طرح بانک اطلاعات پروژههای تحقیقاتی و مدارک علمی آب با تأکید بر تهیه مدرک

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 945
هدف از اجرای این طرح, جمعآوری و سازماندهی اطلاعات مربوط به پروژههای تحقیقاتی و مدارک علمی آب است. اطلاعات گردآوری شده به همراه چکیده آنها با استفاده از دستورالعمل US MARC BIBLIOGRAPHIC FORMAT 1995 به کاربرگهها منتقل و پس از انجام کنترلهای لازم به ماشین وارد شده است. تاکنون اطلاعات مربوط به 5000 مدرک (مقاله سمینار, گزارش تحقیقاتی, پایان نامه, مقاله مجله) وارد ماشین شده و بازیابی اطلاعات و مدارک توأماً امکانپذیر است. مدارک به زبانهای فارسی, انگلیسی, فرانسه, آلمانی و روسی, و توصیفگرها به دو زبان فارسی و انگلیسی است.
۵.

عوامل مؤثر بر انتقال فن آوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 191
این مقاله عوامل اساسی مؤثر بر انتقال فن آوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و مشکلات آن را بررسی می کند و راه حل هایی عملی برای طراحی سیستمی منطبق با منابع و نیازهای این قبیل کشورها را ارائه می‌دهد. در این مقاله مشکلاتی که یک سازمان هنگام بهره گیری از فن آوری اطلاعات با آن روبرو است در سطح بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی و توصیف این مشکلات عمدتاً از مطالعات موردی مربوط به کشورهای در حال توسعه به دست آمده است. این مقاله بعضی از عوامل جامعه شناختی را که کشورهای در حال توسعه برای انتقال فن آوری اطلاعات با آن دست به گریبان اند بررسی می کند و به منظوره بهره وری کامل از اختراعات، رهنمودهایی را برای غلبه بر این موانع ارائه می دهد.
۶.

انتقال پایگاههای اطلاعاتی:دیسک نوری یا اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 777
تحقیق حاضر به منظور کمک به کتابداران مرجع/ کتابشناسان در انتخاب شکلهای الکترونیکی نمایه‌ها و چکیده‌ها انجام گرفته است. داده‌ها از استفاده‌کنندگان معمولی و متخصص, برای مقایسه نگارشهای بر روی دیسک نوری و اینترنتی از چکیده‌نامه علوم دریایی و شیلات  (ASFA) جمع‌آوری شده است. یافته‌ها نشان میدهد که فناوری دیسک نوری, به رغم کاربرپسندی آن, محدودیت‌هایی دارد. نگارش اینترنتی ASFA حاوی رکوردهای جاری بیش تری است، پوشش جامع تری از پایگاه‌های اطلاعاتی ASFA ارائه میدهد, و دستیابی نامحدود از راه توسط هیئت علمی, کارکنان و دانشجویان را مقدور میسازد. محدودیتهای نگارش اینترنتی عبارت‌انداز: سرعت دستیابی, نارسایی‌های موتور کاوش, و نیاز به برنامه آموزشی گسترده‌تر.
۷.

جامعه اطلاعاتی و توسعه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 307
در همگی روندهای مهم توسعه در طی پنج دهه، یونسکو نقش ارزشمندی در پی ریزی بنیان توسعه کتابخانه ها، آرشیوها، مراکز سند پردازی و اطلاع رسانی – طیف کامل مؤسسات و فرآیندهای اطلاعاتی پشتیبان توسعه ملی – بازی کرده است. برخی کشورها در راه اندازی و به کارگیری این مؤسسات و فرآیندها به نفع خود بموقع اقدام کرده اند و برخی نه. مایلم بگویم که کشورهایی که در این راه قدم برداشته اند امروزه وضعیتی برتر و بهتر دارند. در حالی که ما به سوی قرن بیست و یکم پیش میرویم، بخش ارتباطات یونسکو با شما همراه خواهد بود تا همچنان که کشورها به جوامع اطلاعاتی مبدل میشوند و امکان بهرهبرداری و سود جستن از جامعه راستین اطلاعاتی جهانی را برای شهروندان خود فراهم می آورند، در این فرآیند با شما همگام باشد.
۸.

روش خلاق در تعریف نیازهای اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 152 تعداد دانلود : 218
امروزه حجم اطلاعات بسیار زیاد است, اما آنچه برای سازمان‌ها اهمیت دارد اطلاعات بیشتر نیست, بلکه اطلاعات دقیق و واقعی است. در این مقاله نویسنده سعی کرده به شیوه‌ای عینی و بر اساس هدف سازمان, روش نوینی را در راستای تعیین و تشخیص نیازهای واقعی اطلاعات طراحی کند. در پایان این روش, نگاشت میحط خارجی سازمان به دست میآید و از آن برای هدایت سازمان در آینده پر تلاطم استفاده می‌شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷