پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

علوم و فناوری اطلاعات 1356 شماره 3 و 4 (پیاپی 9)

مقالات

۱.

از کتابشناسی تا دکومانتاسیون

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 837
در نبردی که از آغاز پیدایش انسان بین او و طبیعت آغاز شد، انسان با برخورداری از نیروی فکری خویش توانست از پدیده های مفید طبیعت به سود بقای خود بهره برداری نموده و از عوامل زیان بخش احتراز جوید. تعمق در این کشمکش بی پایان نشان می دهد که واکنش های انسان در برابر پدیده های طبیعی بر پایه اطلاعاتی که قبلا کسب گردیده استوار بوده است. زمانی که حجم این اطلاعات از ظرفیت حافظه آدمی فزون تر شد، او برای انتقال این اطلاعات به فواصل دور به چاره جویی پرداخت و نوشتن را به منظور ثبت و انتقال اطلاعات پدید آورد، و از این زمان فن ثبت و انتقال اطلاعات همگام با رشد تمدن بشر توسعه یافت.
۲.

کتابخانه ها، مراکز مدارک و حوزه های ارتباط

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 549
این نوشته متن گزارشی است که م.م.جکسن فارغ التحصیل دوره دکتری یکی از مدارس کتابداری امریکا به کنفرانسسیاست ارتباطی و برنامه ریزی توسعه که در آوریل 1976 در  هونولولو برگزار شده بود، عرضه داشته است ممکن است برخی از خوانندگان با پاره ای از مفروضات نویسنده مقاله موافق نباشندـ کما اینکه مترجم این مقاله نیست ـ اما در وضع کنونی که مراکز مدارک و اطلاع، از جمله مراکز مدارک ایرانی، و به ویژه مرکز مدارک علمی، به طرحهای هماهنگ در زمینه اطلاع رسانی روی آورده اند، طرح این گونه مباحث که دفتر آن این روزها گشوده است، بی فایده نخواهد بود، سهل است با انتشار مطالب بیشتری از این دست، به غنای بحث افزوده خواهدشد.
۳.

نظام های ملی اطلاع رسانی (ناتیس) هدفهای ملی و بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 815 تعداد دانلود : 271
سازمان یونسکو ـ مطابق اساسنامه آن ، در قبال مبادله و اشاعه دانش و اطلاعات، مسئولیتها و وظایفی بر عهده گرفته است. و همانطور که برخی از سازمانهای یونسکو در راه بهبود و ارتقا شرایط زیست و توسعه فرهنگی و اجتماعی می کوشند، دستیابی آزاد به اطلاعات به عنوان بخشی از حرکت جامعه در طریق توسعه و پیشرفت از سوی برخی از سازمانهای دیگر یونسکو مستمر و بیش از پیش پیگیری می شود. هدف اصلی این بخش از فعالیتهای یونسکو به وجود آوردن موجبات، مقدمات، امکانات و تسهیلات دستیابی آزاد به انواع اطلاعات و در همه سطوح جامعه است.
۴.

طرح هماهنگی شبکه اطلاع رسانی اروپا (اورونت)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 373
شبکه اطلاع رسانی اروپا یکی از شبکه های اطلاعاتی است که کشورهای اروپایی را به هم ارتباط داده و تسهیلاتی در جهت دسترسی آنان به بانکهای اطلاعاتی سراسر جهان در کلیه رشته های علوم و تکنو لوژی به وجود خواهد آورد. این شبکه دارای تسهیلاتی بسیار عظیم و گسترده با برنامه های بسیار جدی است و از طرف کمیسیون جوامع اروپایی، سرمایه عظیمی برای این منظور اختصاص یافته است. باید دانست سالها وقت لازم است تا این شبکه اطلاعاتی به صورت یک شبکه نمونه درآید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷