پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

علوم و فناوری اطلاعات 1354 شماره 1 و2 (پیاپی 6)

مقالات

۱.

راهنمای نمایه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 266
مواد غیرکتابی چه از نظر محتوای اطلاعاتی و چه از حیث سهولت انتقال و قابلیت دسترسی اهمیت بسیار زیادی دارد. این قبیل مدارک نقش والائی در پژوهشهای علمی دارند و معمولاً دستاوردهای جوامع پژوهشگر پیش از آنکه بشکل کتاب در اختیار علاقمندان قرار گیرد, در نسخه‌هائی محدود و یا بصورت مقاله در مجلات معتبر علمی منتشر می گردد. اغلب موارد نتایج پژوهشهای علمی و یا اجتماعی بشکل گزارش، تک نگاری، نتیجه کنفرانس و نظائر آن هیچگاه به معنی وسیع کلمه منتشر نمی گردند و چه بسا پژوهشهایی که هیچ اطلاعی از زمان، چگونگی اجرا و نتایج آن در دست نیست.
۲.

چکیده و چکیده نویسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 584
دستورات کلی 1-     برای تهیة چکیده باید متن را به دقت مطالعه کرد و از هدف نویسنده و نتیجه گیریهای او مطلع شد و در ادامة آن، مفاهیم اصلی مدرک را مشخص نمود. سپس این مفاهیم را باید استخراج کرد. 2-     حتی المقدور، خود اطلاع داده شده باید ذکر گردد نه اینکه دربارة آن اطلاع مطلبی نوشته شود. 3-     افکار و عقاید شخصی نباید در چکیده دخالت داده شود یعنی از تفسیر نوشتة اصلی یا انتقاد آن در چکیده باید خودداری کرد. 4-     در صورتیکه نوشته ای دارای تصویر یا جدول باشد باید در پایان چکیده به آن اشاره شود. 5-     در مواردی که بعضی از اسامی بشکل خلاصة شناخته شده نوشته شده باشد، می توان از این شکل خلاصه در چکیده استفاده کرد.
۳.

جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع _ دکومانتاسیوندر دانش اطلاع رسانی(3)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 506
تکامل فوق العاده و بی سابقه حوزه های اطلاعات تخصصی, کار را در جریان زمان به یک سری دانش های مختلف مربوط گردانیده است. این دانش ها یا هم اکنون جاافتاده و استحکام یافته اند و با اینکه درحال قوام گرفتن و استحکام یافتن هستند. تکامل حوزه های اطلاعاتی تخصصی همچنین به تحقیق در مناسبات اساسی متقابل بین این حوزه ها و نیز بررسی ترتیب منطقی آنها در نظام دانش ها منجر شده است. ما در اینجا آنچه را که مربوط به حوزه های اطلاعات تخصصی می‌شود حوزه های موضوعی و آن دانش هایی را که به این حوزه ها مربوط هستند حوزه های احاطی نام می‌گذاریم.
۴.

کنفرانس بین دولتها درباره برنامه ریزی ملی مراکز اسناد, کتابخانه ها و آرشیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 685 تعداد دانلود : 975
کنفرانس بین دولتها بمنظور بحث پیرامون زیربنای ملی مراکز اسناد, کتابخانه ها و آرشیو به دعوت یونسکو از تاریخ 23 تا 27 سپتامبر 1974 در پاریس با حضور نمایندگان هشتاد و پنج کشور عضو یونسکو تشکیل شد. تشکیل این کنفرانس براساس تصمیمات هفدمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1972 بود که مقرر می داشت یونسکو با همکاری فدراسیون بین المللی دکومانتاسیون, فدراسیون بین المللی انجمنهای کتابداری و شورای بین المللی آرشیو, برای تشویق برنامه ریزی مراکز اسناد, کتابخانه ها و آرشیو, به عنوان جزو جدائی ناپذیر توسعه ملی, این کنفرانس را تشکیل دهد تا طی آن نتایج بدست آمده از جلسات کارشناسان یونسکو در سطوح منطقه ای و دیگر کمیته های کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و خطوط اصلی برنامه ریزی و خط مشی ایجاد زیربنای اطلاعات برای توسعه ملی تعیین شود
۵.

شورای هماهنگی مراکز اسناد در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 910 تعداد دانلود : 707
فعالیت اطلاع رسانی را در ایران می توان پدیده ای نو دانست زیرا اگر چه اولین مرکز اسناد یعنی مرکز اطلاعات فنی شرکت ملی نفت ایران در چند سال پیش تشکیل شد ولی از آنجائیکه این مرکز در زمینه ای کاملاً تخصصی و محدود فعالیت می کرد هر چند با استفاده از روشهای معمول در سازمانهای مشابه خارجی می توانست بخوبی نیاز مراجعان خود را برآورد, نمی توانست اقدامی به منظور برنامه ریزی این فعالیت و ایجاد روشهای قابل اجرا و استفاده در سطح ملی انجام دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷