پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)

علوم و فناوری اطلاعات 1357 شماره 1 (پیاپی 10)

مقالات

۱.

نظام اطلاعات پژوهشی در اتحاد جماهیر شوروی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 828
در انجام تحقیقات علمی و فنی، منابع غیرکتابی و چاپ نشده هر روز ارزش اطلاعاتی بیشتری را در مقایسه با کتب و مجلات چاپ شده پیدا می کند. از جملة منابع غیرکتابی و چاپ نشده می توان گزارشهای پیشرفت و پایان کارهای تحقیقاتی، مشخصات طرحهای تحقیقاتی در حال اجراء، نتیجة مطالعات و بررسیهای مؤسسات پژوهشی و مهندسی، پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا و برنامه های کامپیوتری را نام برد.
۲.

دکومانتاسیون و علم کتابداری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 112
علم کتابداری از سده نوزدهم میلادی وارد مرحله نوینی از تکامل تاریخی شد. اشاعه مدارک مکتوبی که سالیان سال در مجموعه های کتابخانه ها گرد آمده بود، وجهة نظر خاص قرارگرفت. بر این اساس مورخان کتابداری را به سه دورة متمایز تقسیم کرده اند:                         دورة باستان                         دورة میانه                         دورة نوین
۳.

در جستجوی نظریه ای علمی برای خدمات ارجاعی و اطلاعاتی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 379
در این مقاله پیشرفت نظریه خدمات ارجاعی و اطلاعاتی از آغاز تا زمان حال تشریح می شود.     اگر چه کتابخانه ها خدمات ارجاعی و اطلاعاتی خود را در اواخر قرن 19 آغاز کردند، ولی کار آنان مبنائی علمی نداشت. اولین گام واقعی به منظور ارائه نظریه ای (علمی) در این موضوع در سال 1930 برداشته شد که در آن هنگام ویر در ایالات متحده، طرز تلقی کتابداران را در قبال کمک به خوانندگان مورد بررسی قرار داد. از سلا 1930 تاکنون، اگر چه پیشرفت این موضوع چشمگیر بوده است، ولی در مورد نظریه خدمات ارجاعی و اطلاعاتی، در مقایسه، بخصوص در بریتانیا، یا ابداً تحقیق نشده و یا بطور کامل انجام نگرفته است. بهر حال، در چند سال اخیر، درباره موضوع فوق، مقالات نوشته شده بسیار است و تحقیقات انجام شده در سایر رشته ها نیز درباره آن بکار رفته است. با این هدف که تحقیقات جامع منظم بیشتری در موضوع خدمات ارجاعی و اطلاعاتی صورت گیرد. طرحی بنیادی فهرست وار ذکر گردیده است. این طرح بنیادی شامل اصطلاحات، طبیعت و هدف، دامنه و شاخه ارتباط موضوع فوق با سایر موضوعات است.
۴.

پل اوتله و هنری لافونتن:ابداع کنندگان رده بندی دهدهی جهانی و بنیانگذاران موسسة بین المللی کتابشناسی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 412
سی سال آخر سده نوزدهم و آغاز سده بیستم دوران شکوفائی صناعت، سیاست و علوم اجتماعی برای اروپای غربی به شمار می رفت. این سالها، دورة زنوب گرام، پاستور،هرتز، روننگن، مارکنی، پیر و ماری کوری، ماکس پلانک، انیشتین، روتر فورد و لانژون بود. همینطور دوره ای بود که انسان توانست در برابر قانون جاذبه زمین مقاومت کند و هواپیما بسازد (سانتو دومون، بریگه، بلریو)
۵.

مرکز اطلاعات و مدارک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 334
براساس ضوابط برنامه عمرانی پنجم و با توجه به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش تولیدات ساختمانی یکی از هدفهائی است که با نیل به آن نیازهای مسکن در شهر و روستا رو به کاهش می رود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷