مقالات

۱.

نمایه گردان و کاربرد آن در زبان فارسی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۳۹۸
نمایه سازی گردان یکی از روشهای جدید نمایه سازی بزبان طبیعی است که بر اساس واژه های عنوان تهیه می شود. این روش برای اولین بار در سال 1958 در کنفرانس بین المللی اطلاعات علمی از طرف هانس پیتر لوهن معرفی شد، باین ترتیب که وی نمایه ای را که با ماشین حسابگر تهیه شده بود و اساسش برواژه های عنوان استوار بود بین شرکت کنندگان این کنفرانس توزیع کرد.
۲.

انتقال اطلاعات و زیربنای اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۶
انتقال اطلاعات باید از دو جهت مورد توجه قرار گیرد: 1-     بعنوان یک رشته کارهای ویژه که تمام جریان انتقال اطلاعات را در بر می گیرد. 2-     بعنوان یک رشته خط مشی ها و وسائل و منابعی که تشکیل دهنده زیر بنای اطلاعاتی است. با توجه به این نظریه دو جانبه و بمنظور پیشرفت در زمینه انتقال اطلاعات باید اصولی را مورد توجه قرار داد و بر اساس همین اصول، طرحهائی برای گسترش انتقال اطلاعات ارائه نمود.
۳.

چکیده و چکیده نامه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
پس از اختراع چاپ در قرن چهاردهم میلادی، کتاب بهترین وسیله ضبط و مبادله اطلاعات بود. با تولد نشریه های ادواری در قرن هفدهم دریچه تازه ای بروی عموم مردم و بخصوص دانشمندان گشوده شد. در اواخر قرن هیجدهم با انتشار بررسی نامه و سالنامه ها توجه دانشمندان و پژوهشگران نسبت به کتاب کمتر شده و باین سلسله انتشارات معطوف گردید.در اوایل قرن نوزدهم علوم و تکنولوژی دستخوش تحولات و تغییرات چشمگیری شدند، بدین معنی که موسسات، کارخانه ها و شرکت های بزرگ علمی و صنعتی و تولیدی اعم از دولتی یا خصوصی با جهشی ناگهانی و صرف هزینه های زیاد به جلب دانشمندان و پژوهشگران در کلیه نقاط دنیا پرداختند و نتایج فعالیتها و اکتشافات آنها مرتباً بصورت گزارشها و مقالات علمی و آموزشی در نشریه های ادواری منتشر می گردید.
۴.

منابع آماری در ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
برنامه ریزی های منطقه ای و عمرانی ایجاب می کند که برای شناخت مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، سنجش عملکرد سیاستها در زمینه تعیین اولویت های مختلف و مطالعه تغییرات اقتصادی و اجتماعی حاصله و اتخاذ تصمیمات اجرائی لازم و بموقع، بررسی هائی چند بر مبنای داده های آماری انجام گیرد. این بررسی ها مبتنی بر اطلاعات آماری دستگاههای مختلف مملکتی انجام می گیرد و انتشارات سازمانهای دولتی که در سطوح وسیع، اطلاعات و ارقام آماری مورد نیاز را در اختیار قرار می دهد، در انجام بررسی های مزبور نقش اصلی و سازنده را ایفا می کند. اطلاعات و داده های آماری معمولاً از دو طریق سرشماری و آمارگیری نمونه ای و گاهی از طریق ثبت جاری وقایع فراهم و گردآوری می شوند.
۵.

منابع آماری در ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۶
برنامه ریزی های منطقه ای و عمرانی ایجاب می کند که برای شناخت مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، سنجش عملکرد سیاستها در زمینه تعیین اولویت های مختلف و مطالعه تغییرات اقتصادی و اجتماعی حاصله و اتخاذ تصمیمات اجرائی لازم و بموقع، بررسی هائی چند بر مبنای داده های آماری انجام گیرد. این بررسی ها مبتنی بر اطلاعات آماری دستگاههای مختلف مملکتی انجام می گیرد و انتشارات سازمانهای دولتی که در سطوح وسیع، اطلاعات و ارقام آماری مورد نیاز را در اختیار قرار می دهد، در انجام بررسی های مزبور نقش اصلی و سازنده را ایفا می کند. اطلاعات و داده های آماری معمولاً از دو طریق سرشماری و آمارگیری نمونه ای و گاهی از طریق ثبت جاری وقایع فراهم و گردآوری می شوند.
۶.

معرفی فهرست مقاله های روزنامه های ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۰
نظر به اهمیت مقاله های روزنامه ها و جدید بودن اطلاعات مندرج در آنها از مدتها پیش، تهیه فهرستی از مقاله های روزنامه های ایران مورد بحث و گفتگو بود. با توجه به کثرت تعداد روزنامه و حجم مطالب مندرج در آنها از طرفی و عدم امکان دستیابی سریع به همه آنها از طرف دیگر، از میان تمام روزنامه های ایران سه روزنامه آیندگان، اطلاعات و کیهان انتخاب شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴