پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق) - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم کتابداری
e-issn: ۲۲۵۱-۸۲۳۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر سیروس علیدوستی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
p-issn: ۲۲۵۱-۸۲۲۳
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر سید رحمت الله فتاحی
هیئت تحریریه: دکتر مهری پریرخ، دکتر نجلا حریری، دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی، دکتر سید مهدی سمایی، دکتر سیروس علیدوستی، دکتر سید رحمت الله فتاحی، دکتر عبدالحسین فرج پهلو، دکتر جعفر مهراد، دکتر نرگس نشاط
آدرس: تهران ـ‌ خیابان انقلاب ـ چهارراه فلسطین ـ ساختمان ـ شماره 1090 ـ پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران ـ دفتر نشریه پردازش و مدیریت اطلاعات ـ طبقه چهارم- اتاق 414
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۹۴۹۸۰
وب سایت: https://jipm.irandoc.ac.ir/
پست الکترونیکی: jipm@irandoc.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۵