پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق) - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 

مدیر مسئول: دکتر سیروس علیدوستی

سردبیر: دکتر سید رحمت الله فتاحی

مدیر اجرایی: نادیا حاجی عزیزی

هیئت تحریریه: دکتر مهری پریرخ، دکتر حمیدرضا جمالی‌مهموئی، دکتر نجلا حریری، دکتر سید رحمت‌الله فتاحی، دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو، دکتر جعفر مهراد، دکتر نرگس نشاط

نشانی: تهران ـ‌ خیابان انقلاب ـ چهارراه فلسطین ـ ساختمان ـ شماره 1090 ـ پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران ـ دفتر نشریه پردازش و مدیریت اطلاعات ـ طبقه چهارم- اتاق 413

تلفن:66494980(021)(داخلی 274 آقای فراهانی) 

وب سایت: http://jipm.irandoc.ac.ir

پست الکترونیک: jipm@irandoc.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم کتابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۸
ناشر: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸