پژوهش ملل -

پژوهش ملل


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: ماهنامه
مدیر مسئول: سحر کریمی
صاحب امتیاز: سحر کریمی
سردبیر: اژدر پیری سارمانلو
مدیر داخلی: نسیم کریمی
هیئت تحریریه: دکتر عبدالعلی قوام، دکتر حسین دهشیار، دکتر محمد رضا دهشیری، دکتر حسینعلی افخمی، دکتر جواد اطاعت، دکتر مجتبی مقصودی، دکتر طاهره ابراهیمی فر، دکتر محمد جواد حق شناس، دکتر مهدی مطهرنیا، دکتر نبی الله رشنو، دکتر حمیدرضا جمالی، دکتر محمد علی بصیری، دکتر مسعود
آدرس: استان البرز، کرج، هفت تیر، بلوار دانش آموز، ابوسعید 34، پلاک 2، واحد 1 تلفن همراه: 09104545638
تلفن: ۰۲۶۳۲۷۵۰۲۱۱
وب سایت: http://www.rnmagz.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲