راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره دهم فروردین و اردیبهشت 1396 شماره 1 (پیاپی 41) (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

امکان سنجی آموزش مهارت های بهداشت جنسی در مدارس(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: امکان سنجی بهداشت جنسی آموزش جنسی مقطع متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 120
زمینه و اهداف:هدف پژوهش حاضر بررسی امکان سنجی آموزش مهارت های جنسی در مقطع دبیرستان شهر تهران بود.
۲.

اثربخشی آزمون مشاهده مستقیم مهارت های بالینی (SDOP) بر یادگیری مهارت های عملی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژهICU(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: یادگیری دانشجویان پرستاری مهارت های عملی آزمون مشاهده مستقیم مهارت های بالینی ارزشیابی بالینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 640 تعداد دانلود : 801
زمینه و اهداف:ارزشیابی بالینی دانشجویان به شکل مشاهده مستقیم در موقعیت های عملی و واقعی، باعث اطمینان از توانمندی آنان در رویارویی و پیش بینی اتفاقات بالینی در شرایط خاص بیمار خواهد شد. این پژوهش  باهدف تعیین و مقایسه اثربخشی آزمون داپس با روش های سنتی بر میزان یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.
۳.

تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری دانشجویان فوریت های پزشکی در درس داروشناسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: یادگیری کارپوشه الکترونیکی دانشجویان فوریت های پزشکی درس داروشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 470
مینه و اهداف:استفاده از فناوری های الکترونیکی در فرآیند یاددهی-یادگیری جزء جدای ناپذیر تعلیم و تربیت امروزی شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری دانشجویان رشته فوریت های پزشکی در درس داروشناسی بود.
۴.

شاخصه های معنوی اساتید در آموزش الگو محور(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:

کلید واژه ها: انسان کامل نیازهای معنوی اموزش الگو محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 102
اهداف:از اهداف مهم تعلیم و تربیت، کمک به ارتقای سلامت معنوی، پرورش استعدادهای فطری دانشجویان و تربیت معنوی ایشان، جهت کمال انسانی است. این تحقیق  باهدف معرفی شاخصه های معنوی اساتید در آموزش الگو محوری  از منظر اسلام انجام شد.
۵.

بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی برانگیزش پیشرفت دانشجویان علوم پزشکی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: دانشجویان انگیزه پیشرفت آموزش خودکارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 105 تعداد دانلود : 214
زمینه و اهداف:پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.
۶.

بررسی رابطه تفکر انتقادی پزشکان با سطح رضایتمندی بیماران در مرکزآموزشی درمانی سینای تبریز(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: تفکر انتقادی رضایت بیمار تفکر پزشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 856
زمینه و اهداف:هدف اصلی نظام بهدات، تأمین سلامت افراد جامعه و ارائه خدمات مطلوب جهت رضایت بیماران می باشد. تفکر انتقادی نیز فرآیندی است که به موجب آن فرد نظرات، اطلاعات و منابع فراهم کننده اطلاعات را ارزیابی نموده و به طور منسجم و منطقی نظم بخشیده با عقاید و اطلاعات دیگر مرتبط می کند تا به شکلی مطلوب درآید؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه تفکر انتقادی پزشکان با سطح رضایتمندی بیماران در مرکز آموزشی درمانی سینای شهر تبریز می باشد.
۷.

طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی زیمنس در دانشگاه های مجری آموزش از دور(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: ارتباط گرایی آموزش از دور کیفیت یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 760
زمینه و اهداف:هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی زیمنس در دانشگاه های مجری آموزش از دور بود.
۸.

اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر استرس تحصیلی، مهارت های زندگی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: مهارت های زندگی استرس تحصیلی رفتارهای پرخطر برنامه آموزش مروج سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 140 تعداد دانلود : 145
زمینه و اهداف:برنامه آموزش مروج سلامت در مدارس به منظور پیشگیری از سوءمصرف مواد، افزایش مهارت های تحصیلی، بروز رفتارهای پرخطر و کاهش اختلالات روانی در حال اجرا است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر استرس تحصیلی، مهارت های زندگی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان بود.
۹.

تأثیرآموزش مهارت های مقابله با تنیدگی بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: افسردگی اضطراب استرس دیابت نوع یک مهارت های مقابله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 866
زمینه و اهداف:دیابت نوع یک بیماری خانواده نام گرفته است، چراکه ابتلای فرزند به دیابت سیستم خانواده را با فشارها و تنش های فراوانی مواجه می کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مقابله با تنیدگی بر نشانه های بالینی مادران دارای نوجوان مبتلابه دیابت نوع یک بوده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱