مطالب مرتبط با کلید واژه " بهداشت جنسی "


۱.

امکان سنجی آموزش مهارت های بهداشت جنسی در مدارس

کلید واژه ها: مقطع متوسطهامکان سنجیبهداشت جنسیآموزش جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۳
زمینه و اهداف:هدف پژوهش حاضر بررسی امکان سنجی آموزش مهارت های جنسی در مقطع دبیرستان شهر تهران بود.