پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) سال پنجم تابستان 1389 شماره 18

مقالات

۱.

بررسی رابطه ی تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس مقطع راهنمایی شهرستان مهاباد

۶.

بررسی پردازش حسی و معنایی اطلاعات در اختلال اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی

۹.

مقایسه ی عملکرد نوروپسیکولوژیک افراد افسرده، وسواسی – اجباری غیربالینی با افراد سالم: الگوی سه مولفه ای کارکردهای اجرایی میاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۷۹۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹