حمید قاسمی

حمید قاسمی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور شهریار
پست الکترونیکی: ghasemione@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
۱.

الگوی پارادایمی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۴
هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران می باشد. روش پژوهش از نظر راهبرد، کیفی متوالی و اکتشافی با هدف کاربردی- توسعه ای است که از روش نظریه سازی داده بنیاد با رویکرد اشتراس و کوربین (2008) با کدگذاری های باز، محوری و انتخابی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با جامعه ی آماری: خبرگان دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل در آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور با نمونه گیری به روش نظری (قضاوتی) بود که طی مصاحبه با صاحب نظر بیست وچهارم اشباع نظری حاصل گشت و تجزیه و تحلیل داده ها در طی پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اجماع نظری در مورد شناسایی مقوله های پدیده ی مرکزی، شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها صورت گرفت. ابزار پژوهش برگه های کدگذاری طبق دستورالعمل محقق ساخته بودند که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات (ضریب توافق بین کدگذاران) 96/0 محاسبه شد. نتایج کیفی در قالب 84 مقوله و 299 کد مفهومی در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (17 مقوله، 102 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی توسعه تولیدات علمی (10 مقوله، 55 گویه)، راهبردها (21 مقوله، 49 گویه) در سطوح فردی، میانی و کلان، شرایط زمینه ای (11 مقوله، 47 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (16 مقوله، 60 گویه) و پیامدها (10 مقوله، 87 گویه) جای گرفتند. در نتیجه پیشایندها و برآیندهایی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران می تواند مفید و کاربردی باشند. توسعه ی تولیدات علمی در کشور مستلزم اصلاحات ساختاری، راهبردی، مدیریتی و حرفه ای است.
۲.

بررسی تحلیل محتوایی نتایج جستجو درباره کتب حوزه تمدن اسلامی در سایت رسمی خانه کتاب

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۷
هدف کلی تحقیق تحلیل محتوای نتایج جستجو درباره کتب با موضوع "تمدن اسلامی" در سایت رسمی خانه کتاب می باشد. تمدن اسلامى در دنیای کنونى حضوری انکارناپذیر دارد. نشانه آشکار آن،جمعیت رو به رشد مسلمانان، وجود منابع ارزشمند فکری و میراث علمىدر این حوزه است. لذا این پرسش برای پژوهشگر ایجاد شد که وضعیت کتاب های موجود به زبان فارسی در پایگاه خانه کتاب چگونه است؟ روش تحقیق حاضر از نظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا، و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل400 جلد کتاب مربوط به حوزه تمدن اسلامی موجود در سایت خانه کتاب تا تاریخ 31/05/1400 بود که به صورت تمام شمار بررسی شد و برگه کدگذاری به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.نتایج نشان داد به لحاظ سال انتشار 47 درصد از کتاب ها در محدود سال های 1400-1396به چاپ رسیده اند. در بین نویسندگان این حوزه آقای یوسف بیک باباپور با 8 عنوان کتاب بالاترین تعداد کتاب را در این حوزه تالیف کرده اند بنابراین جز نویسندگان پر تالیف در این حوزه محسوب می شوند. از بین ناشران، انتشارات "دفتر نشر معارف" بیشترین کتاب را در این زمینه داشته است که بیانگر فعالترین انتشارات در حوزه تمدن اسلامی باشد. از میان کتاب هایی که در این حوزه به چاپ مجدد رسیده اند کتاب "فرهنگ و تمدن اسلامی" تالیف "علی اکبر ولایتی" از انتشارات " دفتر نشر معارف" به چاپ 87 رسیده است بنابراین یکی از پر فروش ترین کتاب ها در این حوزه محسوب می شود.
۳.

تحلیل محتوای سایت های فروش اینترنتی محصولات ورزشی

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۵۳
روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی و با هدف کاربردی بود. جامعه تحقیق شامل تمامی سایت های معرفی شده در موتور جستجوی گوگل با عنوان فروشگاه ورزشی بود. که با توجه به نامحدود بودن و عدم دسترسی به تمام این فروشگاه ها، نمونه تحلیل شامل 50 سایت نخست معرفی شده در موتور جستجوی گوگل به صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای سنجش اعتبار روایی و صوری از نظرات کارشناسان استفاده شد و پایایی به روش ضریب پی اسکات بررسی و با مقدار 84/0 تایید شد. نهایتا تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در قالب بخش توصیفی با شاخص های فراوانی سنجی و بخش استنباطی از آزمون خی دو استفاده شد. نتایج کلی تحقیق نشان داد که بین فروشگاه ها در زمینه های ماهیت فروشگاه، شیوه پرداخت هزینه کالا، سئوی سایت، نحوه ارائه قیمت و شیوه های تشویقی برای خرید اختلاف معنادار وجود دارد اما بین ویژگی های تصاویر مورد استفاده، شخصیت های فاعلی مورد پوشش، ارکان مقایسه با کالاهای مشابه، شیوه معرفی کالاها و دامنه جغرافیایی تحت پوشش هیچ اختلاف معناداری مشاهده نشد. نهایتا می توان نتیجه گرفت که محتوای فروشگاه های اینترنتی تخخصی فروش کالای ورزشی نسبت به فروشگاه های اینترنتی از قابلیت های بالاتری برخوردار است.
۴.

طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۵
هدف از این پژوهش طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه و صاحب نظران و سازندگان برنامه های ورزشی در رسانه ها بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه ورزش همگانی از جمله شاخص های انتخاب لیست اولیه صاحب نظران بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزنینشی که کمک نرم افزار Maxqda نسخه 2018 تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده-ها 145 مفهوم اولیه، 4 مقوله اصلی شناسایی شد. سپس 7 قضیه نظری براساس مدل پارادایمی برای طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن شناختی مطرح شد. شاخص های شناسایی شده شامل موانع توسعه، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده، راهبردهای توسعه و پیامدهای حاصل از توسعه ورزش همگانی با توجه به نقش رسانه ها بود.
۵.

واکاوی شیوه های به کارگیری صفحه نمایش دوم در تولید برنامه های ورزشی تعاملی تلویزیون

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۸
با پر رنگ شدن نقش شبکه های اجتماعی در زندگی روزمره و ورود آن ها به جریان اصلی رسانه ای دنیا، رسانه های سنتی تولیدات خود را متحول کردند و شبکه های اجتماعی را به عنوان رقیب قدرتمند پذیرفتند و درنتیجه، مخاطبان منفعل دیروز به کاربران فعال امروز تبدیل شدند. باتوجه به اینکه برنامه های ورزشی بخش عظیمی از محبوبیت و تولیدات تلویزیونی را به خود اختصاص داده است، هدف این پژوهش واکاوی شیوه هایی است که برنامه ساز می تواند با استفاده از ظرفیت های صفحه نمایش دوم، آن ها را به کار گرفته و باعث شکل گیری تعامل دوسویه بیننده با برنامه ورزشی تلویزیون شود تا نبود فناوری تلویزیون تعاملی در ایران را پوشش دهد. صفحه نمایش دوم به عنوان یک وسیله جانبی (رایانه، موبایل یا تبلت) به منظور همراهی با صفحه اول (تلویزیون)، جهت ایجاد ارتباط با صفحه اول ظهور پیدا کرد. پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه هم گرایی رسانه ای و به روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعه اسنادی مقوله های اساسی را استخراج کرده و سپس پنج قسمت از پنج عنوان برنامه ورزشی تلویزیونی (نود، ورزش و مردم، باشگاه، فوتبال 120 و گزارش ورزشی) را مورد تحلیل و مطالعه قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که صفحه نمایش دوم می تواند مخاطبان را به خالق محتوا تبدیل کرده و توانایی آن ها را به بیش از یک اظهارنظر کننده ارتقا دهد و برنامه ساز ورزشی با پیاده سازی امکانات تعامل با بیننده، از داده های ورزشی و فعالیت های اجتماعی آن ها فراتر رفته و از انگیزه و اطلاعات بینندگان/کاربران، برای تولید قالب های مختلف برنا مه سازی تعاملی در تلویزیون استفاده کند تا زمینه تعامل و بیان دیدگاه های مخاطبین بیشتر از هر وقت دیگر مساعد شود.
۶.

مدل اعتماد به رسانه های ورزشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۵
اعتماد به رسانه های جمعی در جهانی که رقابت های گسترده ای بر سر نفوذ، تأثیر و تغییر ذائقه ها و فرهنگ ها، در بستر اجتماع در جریان است، از چالش های اساسی در برنامه ها و تصمیمات حکومتی و سران سیاسی هر کشور به شمار می رود. هدف از این پژوهش ارائه مدل اعتماد به رسانه های ورزشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی و جامعه آماری، متشکل از متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعالان حوزه ورزش و رسانه، متخصصین ترویج ورزش در رسانه، صاحب نظران و صاحب منصبان ورزش، برنامه سازان ورزشی و سیاستگذاران و مشاوران ورزشی سازمان صداوسیما بوده است. روش نمونه گیری، غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی و اندازه نمونه، برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. بر مبنای تحلیل داده ها 146 مفهوم اولیه، 24 کد محوری و 5 کد گزینشی شناسایی شدند. در نهایت می توان گفت؛ الگوی ارائه شده، با توجه به دیدگاه کارشناسان و افراد صاحب نظر تدوین شده و اجرای آن می تواند باعث ایجاد اعتماد جامعه به رسانه های ورزشی شود و اینکه در نهایت، میزان استقبال از رسانه های ورزشی را در تمام حوزه ها افزایش دهد.
۷.

طراحی مدل سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی با تاکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی (رویکرد آمیخته)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
هدف از این تحقیق، تدوین و طراحی مدل سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی با تأکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی است.این تحقیق به روش آمیخته و با ماهیت اکتشافی- توسعه ای انجام گرفت. در بخش کیفی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و نظری و براساس مصاحبه های عمیق، داده های تحقیق جمع آوری شد. در فاز کمی از طریق روش نمونه گیری در دسترس نمونه ها انتخاب شدند و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مدل برخاسته از بخش کیفی آزمون شد. در این تحقیق، دو جامعه آماری وجود دارد:  اولی استادانی در حوزه های مدیریت ورزشی، مدیریت آموزشی و رسانه (نمونه آماری 11 نفر)، دومی معلمان تربیت بدنی زن و مرد استان کردستان (شامل 204 نفر).نتایج نشان داد که بهبود مستمر کیفیت درس تربیت بدنی از طریق به کارگیری سواد رسانه ای به عنوان یک چرخه در نظر گرفته می شود که ورودی آن الزامات و پیش نیازهای کاربرد درس تربیت بدنی است. فرایند این مدل شامل قواعد به کارگیری سواد رسانه ای در درس تربیت بدنی و خروجی این فرایند بهبود کیفیت درس تربیت بدنی است. براساس نتایج پیشنهاد می شود برای کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی می توان سواد رسانه ای را همچون یک سیستم تعالی سازمانی در نظر گرفت که با تقویت ورودی های آن و جهت دهی به فرایندهایش، خروجی های مطلوبی را در آن شاهد بود.
۸.

تحلیل محتوای برترین کتب با ژانر ورزشی

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳
هدف از این پژوهش بررسی برترین کتب با ژانر ورزشی در دنیا و تحلیل محتوای آن بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ استراتژی توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها اسنادی می باشد که برای اجرای آن از روش تحلیل محتوا استفاده شد. بر این اساس سایت کتاب فروشی آمازون به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. جامعه آماری شامل کلیه کتاب های با ژانر ورزشی موجود در سایت آمازون و گودریدز بود. نمونه آماری شامل 100 کتاب برتر داستانی با ژانر ورزشی از نظر میزان فروش، امتیاز و مخاطبان بود که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها 100 کتاب برتر از نظر میزان فروش در ماه آوریل میلادی انتخاب و براساس 16 مقوله (از جمله نظر تخصصی، رای و امتیازدهی مخاطبان، تاریخ چاپ، نام کتب، تصویر روی جلد، رشته های ورزشی مورد پوشش و غیره) تحلیل و مورد بررسی قرار گرفتند. 94% کتب بین سال های 2016-2020 به چاپ رسیده اند، 43% از کتب دارای نام ورزشی و تصویر روی جلد 77% از کتب مرتبط با ورزش است. بیشترین رشته های ورزشی مورد پوشش، هاکی، فوتبال آمریکایی، فوتبال و بیسبال می باشد. 81% از شخصیت های اول کتب مرد و 19% زن هستند. همچنین 81% از کتب جزوی از یک سریال چند قسمتی می باشند. نویسندگان و ناشران داخلی می توانند با الگوبرداری از راه و روش نویسندگان خلاق و پرکار جوامع توسعه یافته در جهت خلق آثار و کتب با ژانر ورزشی بکوشند و در جهت بهبود عملکرد گام بردارند.
۹.

رابطه مصرف رسانه ای با مهارت های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۴
هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه مصرف رسانه ای با ا مهارت های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- همبستگی است که ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 98-1397 (6230 نفر) بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کوهن، مورگان و گرجسایو با تکیه بر روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 362 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مهارت های ارتباطی قاسمی (1396)، پرسشنامه میزان مصرف رسانه ای محمودیان و همکاران (1394) و پرسشنامه رفتار اخلاقی زیولکوسکیو همکاران(2012) استفاده شد. روایی و پایی ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش در سطحمعنی داری 05/0 نشان داد که مصرف رسانه ای بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای اخلاقیو مهارت های ارتباطی نیز بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان علوم ورزشی تأثیرمعنی داری دارد؛ بنابراینتوصیه می شود علاوه بر توسعه هر چه بیشترزیرساخت هایرسانه ای در دانشگاه ها از یک طرف و آموزش نحوه استفاده از رسانه به عنوان یک ابزار ارتباطی و تقویت کنندهمهارت های ارتباطی و رفتار اخلاقی افراد فعال در حوزه ورزش، مسائل اخلاقیموردنیاز فضایرسانه ای را نیز به دانشجویان آموزش داد که نتیجه این امر استفاده مطلوب از رسانه و تکریم مسائل اخلاقی در همه جنبه های زندگی دانشجویانعلوم ورزشیخواهد بود.
۱۰.

ارائه مدل اثر سبک رهبری تحول آفرین بر انطباق پذیری سازمانی با نقش میانجی مهارت های ارتباطی و سازگاری شغلی در فدراسیون های ورزشی ایران

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۹
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل اثر سبک رهبری تحول آفرین بر انطباق پذیری سازمانی با نقش میانجی مهارت های ارتباطی و سازگاری شغلی در فدراسیون های ورزشی ایران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را فدراسیون های ورزشی و هیئت های ورزشی زیرمجموعه آن تشکیل دادند که 386 نفر از کارکنان و مدیران آنها از طریق پرسشنامه حضوری و آنلاین به عنوان نمونه آماری انتخاب و نتایج آن با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار ایموس محاسبه و مدل نهایی ارایه گردید. پایایی کل پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93 درصد محاسبه و تایید شد. نتایج حاکی از برازش مناسب مدل مبنی بر تاثیر تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی پژوهش بود. نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین از طریق مهارت های ارتباطی و سازگاری شغلی، اثر مثبت و معناداری بر ارتقای انطباق پذیری سازمانی می گذارد. در این میان بیشترین اثر مربوط به نقش رهبری تحول آفرین بر مهارت های ارتباطی با میزان اثر 69 درصد می باشد. از این رو به مدیران فدراسیون ها و هیئت های ورزشی توصیه می گردد با تغییر رویه در سبک رهبری خود و استفاده از سبک رهبری تحول آفرین که منجر به بهبود مهارت های ارتباطی و سازگاری شغلی کارکنان خواهد شد، انطباق پذیری را در شرایط متغیر کنونی تسهیل بخشند.
۱۱.

شناسایی چالش های پذیرش مقالات ایرانی حیطه ی علوم ورزشی در نشریات معتبر بین المللی(با تاکید بر وب او ساینس و اسکوپوس)

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
هدف پژوهش شناسایی چالش های پذیرش مقالات حوزه علوم ورزشی در نشریات معتبر بین المللی (با تاکید بر وب او ساینس و اسکوپوس) بود. برای تحقیق از روش کیفی استفاده شد. از روش نمونه گیری هدفمند از روش اشباع نظری 12 نفر از سردبیران نشریات معتبر بین المللی نمایه شده در وب او ساینس و اسکوپوس انتخاب و از طریق مصاحبه های اکتشافی و نیمه ساختارمند، اطلاعات لازم حاصل گردید. از روش های مختلف کدگذاری و به روش های کدگذاری، باز، کدکذاری محوری و نهایتاً کد گذاری انتخابی صورت گرفت و اطلاعات با توجه به اهداف و سوالات تحلیل و تفسیر گردید. در مرحله ی اول کدگذاری باز، تمامی نکات قابل استخراج مصاحبه استخراج کردید و برای مرحله ی دوم یعنی کدگذاری مرحله ای تحلیل شده اند که در این مرحله نیز دسته بندی انجام گردید. در مرحله ی سوم کدگذاری انتخابی، سه کد مرتبط با چالش های پذیرش مقالات ورزشی در نشریات معتبر بین المللی بدست آمده است که شامل کیفیت ظاهری مقالات، کیفیت محتوایی مقالات و حرفه ای نویسی می باشد. امید است با در نظر گرفتن این موارد بتوان به چالش های پذیرش مقالات در حیطه ی علوم ورزشی در نشریات معتبر بین المللی مرتبط غلبه کرد..
۱۲.

ارتباط بین کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی علوم ورزشی و رضایتمندی پژوهشگران با استفاده از تحلیل مسیر

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۸
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی علوم ورزشی و رضایتمندی پژوهشگران با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. همچنین با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، 345 پژوهشگر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسشنامه های پژوهشگرساخته کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی و رضایتمندی پژوهشگران به عنوان ابزار گردآوری داده ها به کار رفتند که روایی آن ها تأیید شد و پایایی آن ها به ترتیب برابر با 91/0 و 94/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب  همبستگی  پیرسون  و  مدل معادلات  ساختاری ) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی علوم ورزشی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی پژوهشگران داشت. همچنین مؤلفه های سرعت پاسخ گویی، ساختار اجرایی، اعتمادپذیری و روزآمدی تأثیر معناداری بر رضایتمندی پژوهشگران داشتند و تنها مؤلفه کارکنان تأثیر معناداری بر رضایتمندی پژوهشگران نداشت. براساس نتایج این پژوهش، افزایش کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی به رضایتمندی پژوهشگران منتج می شود که می تواند پیامدهای مثبتی ازجمله دریافت مقالات باکیفیت را برای مجله به همراه داشته باشد.
۱۳.

نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف پژوهش، نقدی بر ترجمه کتاب «مبانی بازاریابی ورزشی» اثر «برندا پیتز و دیوید استاتلر» بود. این کتاب توسط «سیدمرتضی عظیم زاده، فاطمه حیدری و ابوالقاسم بزم آرا» ترجمه و در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به سال 1396 چاپ شد. برای نقد از روش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد و رویکرد کتاب تحلیل ترجمه کتاب اصلی بود. ابزار نقد کاربرگ نقد کتب درسی و دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بود. نتایج برآمده از تحلیل محتوای کیفی نشان داد، در نقد شکلی کتاب مزایای شامل «طرح جلد، حروف نگاری، کیفیت چاپ و صحافی مناسب» وجود دارد. مزایای محتوایی شامل برخورداری از «تناسب محتوا با اهداف درس موردنظر و پوشش بسیاری از سرفصل های مصوب»، «همخوانی کتاب با سطح علمی دانشجویان»، «استفاده مناسب از ابزارهای علمی مختلف» و «پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی جامعه» بود. از کاستی ها و معایب کتاب مورد بررسی می توان به «یکدست نبودن نوشتار برخی کلمات»، «همسان نبودن ترجمه برخی کلمات» و «متناسب نبودن تصویر روی جلد با عنوان» اشاره کرد. همچنین برخی از مفاهیم به خوبی تبیین نشده و توضیحات تفصیلی و تشریحی از سوی مترجم ارائه نشده است. در مجموع اثر مورد بررسی یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده در حوزه مبانی بازاریابی ورزشی است.
۱۴.

مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکیدبر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۳
با ظهور اینترنت وشبکه های پیوسته ی کامپیوتری در دنیای امروز، وب سایت سازمان، اولین نقطه ی برخورد وارتباط میان کاربران با سازمان وخدمات است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید بر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی در سال 1393بود. روش تحقیق ازنوع استراتژی توصیفی، که به صورت تحلیل محتوا وبا هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، وب سایت های ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور به تعداد 31 وب سایت، که برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی صوری آن 5 نفر از متخصصان مدیریت ورزش وارتباطات تأیید کردند وضریب پایایی آن براساس فرمول اسکات8/0به دست آمد. برای فرضیه های تحقیق از آزمون خی دو پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین محتوای وب سایت های آموزش وپرورش استان ها از نظر رشته های ورزشی(فوتسال 4/7 %، والیبال 2/7 %، دو ومیدانی 3/5 %) مقطع تحصیلی خاص (ابتدایی6/16 %، متوسطه اول 4/7 %، متوسطه دوم 5/10 %) سطح رویداد(منطقه ای7/44، استانی 3/31 و......) تفاوت معنی داری مشاهده گردید. لذا با توجه به یافته های تحقیق به متولیان ورزش در آموزش وپرورش پیشنهاد می شود علاوه بر رشته های پرطرفدار(فوتبال، فوتسال، والیبال) به دیگر رشته ها نیز همانند رشته های پرطرفدار پرداخته شود. واژه های کلیدی: وب سایت، ورزش، آموزش وپرورش، استان ها
۱۵.

طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت های زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی با رویکرد تلفیقی

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۳
مقدمه: پژوهش حاضربا هدف طراحی الگوی آموزش برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر آمادگی جسمانی و مهارت های زندگی یونسکو با رویکرد تلفیقی با استفاده از نظرات اساتید این حوزه و معلمین ابتدایی اجرا شد. روش ها : نمونه آماری شامل 375 نفر اساتید و معلمین است که نمونه گیری معلمان تصادفی در دسترس و نمونه متخصصان هدفمند، انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بخش اهداف، محتوا، فعالیت های یاددهی و یادگیری و ارزشیابی تدوین شده بود اجرا گردید. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های آمیخته محسوب می شود. در بخش کیفی برای تدوین پرسشنامه ها واهداف برنامه درسی از روش های تحلیل محتوا، نظرسنجی و مطالعه پیشینه های مربوطه به تدوین پرسشنامه و اهداف پرداخته شد و در بخش کمی نیز با استفاده از کمی کردن داده ها و اطلاعات از شیوه های ساده و پیچیده کمی(مانند تحلیل آماری) شده است. ابزار اندازه گیری، شامل یک پرسشنامه 94 سوالی است که در طیف لیکرت تدوین شده و از لحاظ روایی محتوا به تأیید اساتید فن رسیده و اعتباری بالغ بر 97/0 را به خود اختصاص داده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی، شاخص های پراکندگی بهره گرفته شد و در سطح استنباطی از آزمون کولموگروف-اسمرینوف و آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از این است که اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر آمادگی جسمانی و مهارت های زندگی یونسکو با رویکرد تلفیقی، در دوره ابتدایی کاربردی بوده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
۱۶.

یادداشت سردبیر: انواع دسته بندی از روش شناسی پژوهش

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲
«روش شناسی پژوهشی» بر رویکردی کلی و «روش پژوهش» بر مسیر اجرا ورویه های جمع آوری و تحلیل داده ها تأکید دارند. دسته بندی های متعددی از روش شناسی پژوهش را می توان به شرح جدول ذیل شناسایی کرد. انواع الگوهای دسته بندی روش شناسی پژوهش: 1 هدف: بنیادی- کاربردی 2 طول مدت اجرا :مقطعی- سری زمانی- طولی 3 محل اجرا : میدانی- اسنادی - آزمایشگاهی 4 زمان موردبررسی:  گذشته نگر- حال نگر -آینده نگر 5 میزان ژرفا: پهنانگر -ژرفانگر 6 منطق اجرا: اکتشافی - توصیفی - توجیهی یا تبیینی - پیش گویانه 7 موردمطالعه: کل جامعه- نمونه از جامعه -موردی 8 جمع آوری داده: کمی -کیفی -ترکیبی 9 راهبردی یا استراتژی:  آزمایشی - توصیفی - کیفی - ترکیبی 10 فلسفی (پارادایم):  اثبات گرا - ساختارگرا - پراگماتیسم 11 مطابقت:  تطبیقی - غیرتطبیقی 12 رویکرد مطالعه:  معمولی- فرامطالعه 13 منبع داده:  اصلی - مروری 14 مشارکت پژوهشگر:  فردی -گروهی - جمع سپاری اغلب پژوهشگران با چند بعد روش شناسی پژوهشی خود را معرفی می کنند. رایج ترین آنها «هدف»، «جمع آوری داده» و «راهبردی» هستند. پژوهش بر اساس هدف بر هدف نهایی پژوهش از جمله «ایجاد یک نظریه، کشف مجهولات، رفع نیازمندی زندگی انسانی و یا حل مشکلات سازمان ها» تأکید دارد. «پژوهش بنیادی» به کشف ماهیت اشیاء، پدیده ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش نظریه ها می پردازد و به توسعه مرزهای دانش در رشته علمی توجه دارد. «پژوهش کاربردی» با استفاده از نتایج پژوهش های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورداستفاده جوامع انسانی انجام می شود.
۱۷.

طراحی الگوی شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی دانشگاه ها براساس فناوری های نوین آموزشی

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
موضوع تحقیق حاضر، طراحی الگوی شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی دانشگاه ها براساس فناوری های نوین آموزشی با ماهیت اکتشافی- بنیادی بود. روش پژوهش کیفی بود که براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین به طراحی مدل پارادایمی شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق، اساتید دارای مرتبه علمی دانشیار در رشته تربیت بدنی بود. روش نمونه گیری نیز بعلت محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری به شیوه اشباع نظری انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که از نظرهای 18 نفر از اساتید متخصص تربیت بدنی کشور استفاده شد. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی بود که از شرایط علی، مقوله محوری، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. موارد ذکرشده از کدهایی در مرحله اول کدگذاری؛ یعنی کدگذاری باز در چند مفهوم نظیر امکانات و فضای آموزشی، محتوای آموزشی، نظام ارزشیابی آموزشی، نظام مدیریت آموزشی، عوامل برنامه ریزی آموزشی، عوامل مربوط به دانشجویان، عوامل مربوط به مدرسان و شرافت علمی بدست آمده اند. همچنین در مرحله دوم کدگذاری نیز کدگذاری محوری با مقوله محوری عوامل توانمندساز آموزشی و سطوح فرعی نظیر فردی، مدیریتی و حرفه ای شناسایی شد. در پایان، درخصوص راهبردهای موثر آموزشی مشخص شد که حصول بسیاری از عوامل توانمندساز آموزشی رشته تربیت بدنی را باید در سه سطح فردی، میانی و کلان جستجو کرد.
۱۸.

میزان همخوانی اسناد بالادستی ملی با وظایف و اهداف سازمان های ورزشی و رسانه های جمعی در زمینه توسعه ورزش بانوان ایران

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور که مسئولان نظام آن ها را تهیه کرده اند، به منظور برنامه ریزی و تعیین خطوط اصلی و اتخاذ تصمیم ها در سازمان ها مبنای استناددهی است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همخوانی و تطابق محتوای اسناد بالادستی کشور با اهداف، وظایف و برنامه های مسئولان و سازمان های ورزشی در زمینه توسعه ورزش بانوان کشور، انجام شد. روش پژوهش، کیفی با استفاده  از روش اسنادی و تحلیل محتوا مبتنی بر روش تحلیل تماتیک بود. در بخش پژوهش اسنادی، تمام اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز بیست ساله و مجموعه برنامه های پنج ساله توسعه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند جامع علمی سلامت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح وظایف مدیران و سازمان های متولی ورزش بانوان و همچنین مصاحبه های رسانه ای با مسئولان درباره توسعه ورزش بانوان، به صورت تمام شمار بررسی شدند. یافته ها نشان داد بین سیاست های کلان مندرج در اسناد بالادستی با وظایف، اهداف و برنامه های سازمان های ورزشی همخوانی مطلوب وجود ندارد. اسناد بالادستی به ورزش بانوان در قالب ابزار سلامت و غنی سازی اوقات فراغت توجه دارند، اما در اهداف، وظایف و برنامه های سازمان های ورزشی، ورزش قهرمانی و حرفه ای بانوان بیش از سایر مؤلفه های ورزش در محور توجه است. از نظر مسئولان ، رسانه ها در توسعه ورزش بانوان نقش توسعه فرهنگی، بازاریابی و نمایش رویدادهای ورزشی  دارند که باید به آن بیشتر بپردازند. مسئولان سازمان های ورزشی، ورزش قهرمانی را ضرورتی در توسعه ورزش بانوان کشور می دانند؛ بنابراین، بازنگری اسناد بالادستی برای ایجاد نگرش جامع به توسعه ورزش بانوان ضرورت دارد.
۱۹.

طراحی الگوی سواد رسانه ای در ورزش

تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
رسانه ها ضمن ایفای نقش اساسی در اطلاع رسانی، یکی از منابع قابل دسترس و باصرفه برای ورزش هستند که تمام جزئیات را با کیفیتی مطلوب در اختیار مردم قرار می دهند، ازاین رو، دریافت متنوع و متعدد پیام های ورزشی، مستلزم برخورداری از سواد رسانه ای است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی کاربردی سواد رسانه ای در حوزه ورزش بوده که با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 26 نفر از استادان دانشگاهی در حوزه های رسانه و ورزش، مدیران رسانه های جمعی و مخاطبان فعال رسانه های ورزشی که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده اند، به دست آمده است. یافته ها، رژیم سواد رسانه ای ورزشی را در قالب الگویی ارائه می کنند که طبق آن، برجسته سازی مقوله ورزش، مدیریت محتوای پیام (شرایط علی) و گنجاندن آموزش سواد رسانه ای در محتوای رسانه های جمعی به ویژه رسانه ملی (شرایط زمینه ای)، منجر به توانمندسازی در مصرف رسانه ای، همچنین ارتقای مهارت های اجتماعی در مخاطبان ورزشی می شود. از طرف دیگر، بی توجهی سیاستگذاران و درک نشدن اهمیت سواد رسانه ای به عنوان موانع فراگیری سواد رسانه ای در ورزش مطرح می شوند.
۲۰.

طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در انواع رسانه های جمعی

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در رسانه های جمعی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع ترکیبی و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان ورزش همگانی و قهرمانی و متخصصان گردشگری تشکیل دادند که در بخش کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی نیز با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش در بخش کیفی شامل پرسشنامه بود و در بخش کمی از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی استفاده شد. پس از اشباع نظری اقدام به تحلیل عاملی تائیدی شد و پرسشنامه تاثیر رسانه ها بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR شامل 5 مولفه و 41 گویه به دست آمد و پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون K-S، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شد. همچنین از روش تحلیل معادلات ساختاری برای تدوین مدل استفاده شد. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آموس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR و از طریق رسانه ها از دیدگاه نمونه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که از دیدگاه نمونه تحقیق «نقش های آگاهی دهنده» بالاترین رتبه و «نقش های اقدام کننده (اقدام به خرید)» پایین ترین رتبه را در عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR و از طریق رسانه ها به خود اختصاص داده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان