نوآوریهای آموزشی - نشریه علمی (وزارت علوم)

نوآوریهای آموزشی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۲ فروردین ۱۳۸۳
مدیر مسئول: علی لطیفی
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
p-issn: ۱۷۳۵-۱۲۳۵
صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: رحمت اله مرزوقی
مدیر داخلی: اعظم ملایی نژاد
مدیر اجرایی: مارال یغمائیان
هیئت تحریریه: حمیدرضا آراسته، خدیجه ابوالمعالی، حیدر تورانی، فریده حمیدی، رضا خیرآبادی، حسن رضا زین آبادی، سیدمهدی سجادی، سید رسول عمادی، طیبه ماهروزاده، محمدحسین یارمحمدیان *** اعضای هیات تحریریه بین المللی: محمدرضا سرکارآرانی
آدرس: تهران خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی طبقه ششم.
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۰۲۰۲۲
وب سایت: https://noavaryedu.oerp.ir/
پست الکترونیکی: noavaryedu@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳