تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) پاییز 1376 شماره 26

مقالات

۳.

بررسی وضعیت آموزش مستمر اعضاء هیئت علمی گروه های کتابداری و اطلاع رسانی در زمینه «تکنولوژی اطلاعات»

۷.

بازسازی نظام آموزش و پرورش در عصر اطلاعات

۹.

ضرورت بازاریابی برای کتابخانه ها

۱۰.

دو معادله ... طلای رنگین کمان: نفت، مجله، طلای اطلاعات...

۱۳.

تهیه و تحویل مدرک: ده توصیه برای آسان سازی درخواست از تهیه کنندگان مدرک

۱۴.

آشنایی با کتابخانه های عمومی کپنهاگ

۱۵.

«الخزانة العامة للکتب و الوثائق» یا کتابخانه عمومی رباط

۱۶.

اهمیت کتاب و کتابخانه و تاثیر مطالعه در روند تکامل جامعه از دیدگاه اسلام و قرآن

گزارش ها

۱.

گزارش همایش تکنولوژی اطلاعاتی و خدمات کتابخانه ای برای نابینایان سال 1997

۲.

گزارشی از آرشیوهای دیداری - شنیداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۳.

گزارشی از کتابخانه عمومی شماره یک دامغان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵